Projekty unijne

Zajęcia wyrównujące  z matematyki dla klasy 5 a

Zajęcia wyrównujące  z matematyki dla klasy 5 a (grupa 5.7.22 A), które są realizowane w ramach projektu „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”, odbywają się raz w tygodniu. Uczęszcza na nie pięć osób – 4 chłopców i 1 dziewczynka. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, ponieważ oprócz rozwiązywania zadań w tradycyjny sposób (w ćwiczeniach, które dzieci otrzymały w ramach projektu), ... czytaj dalej »

Zajęcia z matematyki.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych  uczniów, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki.  Dodatkowym elementem urozmaicającym pracę oraz zwiększającym  motywację uczniów podczas zajęć jest założenie  korony przez ucznia wykonującego w danej chwili polecenie, znacznie podnosi to poczucie wartości u dziecka oraz dodaje energii do  rozwiązywania zadania. Podczas zajęć dzieci : – rozwijają umiejętności matematyczne, – kształtują pojęcia ... czytaj dalej »

W ramach projektu „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”- koło matematyczno- przyrodnicze

Uczniowie klasy 4 bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania z matematyki i przyrody. Wysoka frekwencja na zajęciach potwierdza, że taki rodzaj spędzania czasu jest owocny i zadowalający dla nauczyciela i podopiecznych. Oprócz zagadnień typowych dla przedmiotów przyrodniczych uczestnicy zajęć bardzo chętnie podejmują dodatkowe działania. Samodzielnie wykonywali papierowe kwiaty z okazji Dnia Ziemi i uczyli się tematycznych piosenek. Nie brakuje ... czytaj dalej »

W ramach projektu „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”- zajęcia rozwijające z przyrody

Podczas zajęć z uczniami największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia terenowe. Pozwalają one na bezpośrednie obserwacje i doświadczanie. Uczniowie chętnie prowadzą obserwację i zapisują swoje spostrzeżenia. Opowiadają o swoich przeżyciach na forum grupy. Uczniowie klasy 5 sprawdzają jak mieszkańcy segregują śmieci? Czy w okolicy naszej szkoły znajdują się odpowiednie pojemniki i czy są odpowiednio wykorzystywane? Ważnym elementem naszych zajęć jest również ... czytaj dalej »

W pierwszym tygodniu ferii uczniowie klas 1-4 objęci projektem pn.: „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej” pod opieką nauczycieli (M. Kozłowska, A. Sobecka, M. Wyrczyńska, W. Kwiecień, E. Bartłomiejczyk, K. Kontraktewicz – Rączkowska, M. Gerkowska, I.Łukaszewska,) wzięli udział w zajęciach kulinarnych i konstruktorskich. Samodzielnie zaplanowały i wykonały drugie śniadanie. Podczas wspólnego wyjścia do kina uczyły się właściwego zachowania w miejscach ... czytaj dalej »

W ramach projektu „ Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”, prowadzono zajęcia rewalidacji indywidualnej z uczniem niepełnosprawnym ruchowo.

Stosowane przeze mnie  metody, formy pracy, ćwiczenia i zabawa rozwijają u ucznia umiejętność czytania, technikę liczenia, system motywacji, zainteresowań, a także kształtuje wrażliwość, kreatywność i rozwija podstawowe zdolności plastyczne oraz wspiera mocne strony dziecka. czytaj dalej »

Zajęcia wyrównujące i rozwijające z przyrody oraz projekt przyrodniczy ” Stan środowiska naturalnego Płońska i najbliższej okolicy” w ramach projektu „Wiem więcej, umiem więcej”

Zajęcia wyrównujące z przyrody Na pierwszych zajęciach uczniowie m.in. przypominali sobie budowę mikroskopu i zasady mikroskopowania. Na kolejnych zajęciach obserwując gotowe preparaty oraz wyhodowane przez siebie w pracowni, rozpoznawali organizmy niewidoczne gołym okiem np. pantofelka, rozwielitkę, amebę, trębacza lub okrzemki. Zajęcia rozwijające z przyrody. Uczniowie przypomnieli sobie zasady mikroskopowania, a następnie oglądali tkanki roślinne i  zwierzęce. Charakteryzowali ich budowę i ... czytaj dalej »

W ramach projektu „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej” prowadzone były indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

Poprzez zastosowanie różnych metod pracy, ćwiczeń, poprzez zabawę uczniowie rozwijali i doskonalili pamięć słuchowo-wzrokową, koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, sprawność manualną- graficzną, doskonalili technikę pisania, słuch fonematyczny, poprawną wymowę, umiejętność budowania wyrazów i prostych zdań oraz dokonywania prostych operacji matematycznych. czytaj dalej »

Zajęcia unijne- Projekt „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”- zajęcia rozwijające z przyrody i matematyczno- przyrodnicze

Od września 2017   do czerwca 2018  w naszej szkole realizowany jest projekt unijny „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”.W ramach którego realizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów jak również wyrównywane są szanse edukacyjne na wielu płaszczyznach.  Prowadzę zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów klasy 4 i 5 z zakresu matematyki i przyrody. Celem prowadzonych przeze mnie zajęć  jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego ... czytaj dalej »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates