Infrastruktura

Dyrektor szkoły: Bożena Weronika Dzitowska

Wicedyrektorzy:

 • Joanna Małgorzata Ostrowska

 • Marianna Małgorzata Kozłowska

Sekretarz szkoły: Beata Łazarska, Katarzyna Bujakowska
Przewodniczący Rady Rodziców: Jarosław Chyliński
Kierownik gospodarczy: Zofia Sulikowska

Planując corocznie zajęcia w planie organizacyjnym szkoły mamy na uwadze wszystkich uczniów, stąd znajdują się w nim propozycje pozwalające im nie tylko uzyskać podstawową wiedzę, ale również ją poszerzyć lub wyrównać braki.

Zapewniamy uczniom:

– nauczanie zintegrowane w klasach I-III i blokowe w IV-VIII prowadzone przy zastosowaniu aktywizujących technik i metod.

– naukę w klasach integracyjnych,

– naukę języka angielskiego od klasy I przez wyspecjalizowaną kadrę,

– zajęcia z informatyki w sali z nowocześnie wyposażonymi stanowiskami z dostępem do Internetu,

– terapię logopedyczną,

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach I-VIII,

– zajęcia socjoterapeutyczne z całymi klasami i małymi grupami prowadzone przez pedagoga,

– zajęcia profilaktyczne w klasach I-VIII,

– zajęcia w różnorodnych kołach zainteresowań (przedmiotowe, artystyczne, sportowe),

– terapię pedagogiczną we wszystkich ciągach klasowych.

Szkoła mieści się przy ulicy Szkolnej 30. 

Liczba oddziałów: 35
Liczba nauczycieli: 88

W szkole uczy się 898 uczniów.

 • klasy „0” – 1 oddział

 • klasy I – 4 oddziałów

 • klasy II – 3 oddziałycos

 • klasy III – 5 oddziałów

 • klasy IV – 5 oddziałów

 • klasy V – 7 oddziałów

 • klasy VI – 7 oddziałów

 • klasy VII – 3 oddziały

W szkole istnieją klasy integracyjne, w roku szkolnym 2017/2018 są 2 takie klasy.

Czym dysponujemy:

 • liczba sal lekcyjnych: 24

 • dwie sale gimnastyczne

 • boisko

 • biblioteka i czytelnia

 • trzy pracownie komputerowe

 • dwie pracownie językowe

 • świetlica

 • sala do zajęć terapii integracji sensorycznej

 • sala terapeutyczna

 • stołówka

 • Wi-Fi w całej szkole

taknie

 oni to widzo!o kurde

Podczas zajeć świetlicowych nauczyciele proponują specjalistyczną pomoc w nauce, troskliwą opiekę, róznorodne gry, zabawy, kiermasze, loterie, imprezy okolicznosciowe.

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są: zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, j. angielskiego. Zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia taneczne, karate, piłki nożnej, koło plastyczne oraz zajęcia chóru szkolnego, szkolny klub PCK oraz prężnie działający Samorząd Uczniowski.

Nasza szkoła posiada fachowo wykwalifikowaną kadrę i wyposażoną salę do zajęć TIS.

Dzięki środkom unijnym z Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” w ostatnich trzech latach baza sprzętu została rozbudawana o wiele atrakcyjnych pomocy i przyrządów specjalistycznych.

3             1  2

Nauka przebiega w systemie dwuzmianowym, zajęcia kończą się najpóźniej o godz. 16.55

Nasi uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach ogólnopolskich i miedzyszkolnych. Sami też organizujemy konkursy oraz zawody sportowe i zapraszamy dzieci z innych szkół.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates