Projekty unijne

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne ,,Ortofrafia z Bratkiem” prowadzone w ramach projektu unijnego ,, Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne ,,Ortofrafia z Bratkiem” prowadzone w ramach projektu unijnego ,, Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności” skierowane są zarówno do uczniów z klasy 5 jak i z 7. Zajęcia mają na celu poprawienie sprawności manualnych ale przede wszystkim doskonalenie  i utrwalenie zasad ortografii oraz technik czytania i pisania.   Podczas nich usprawniane są także procesy poznawcze czy skupienie uwagi. ... czytaj dalej »

Zajęcia z języka migowego z p. Katarzyną Pietruszewską

Uczniowie klas 1-3 w ramach zajęć unijnych poznają podstawy języka migowego. Znają już alfabet, cyfry, potrafią się przedstawić, przywitać oraz znają znaki związane ze szkołą i nauką. Na zdjęciach prezentują „dzień dobry” w języku migowym,  znają również  pory roku, miesiące, dni tygodnia, części ciała oraz kolory. czytaj dalej »

„Czytam i piszę” zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Czytam i piszę” prowadzone w ramach projektu unijnego pt. „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności” skierowane są do czwartoklasistów. Podczas zajęć stymulowane są procesy poznawcze, usprawniana jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, doskonalone  są techniki szkolne i korygowane deficyty w umiejętności czytania i pisania. Każde zajęcia  stwarzają  możliwości wszechstronnego rozwoju  umysłowego,   psychicznego  i społecznego oraz pozwalają na odniesienie sukcesu ... czytaj dalej »

Laboratorium matematyczne

Zajęcia rozwijające z matematyki – Laboratorium matematyczne prowadzone są w trzech klasach trzecich przez Katarzynę Kontraktewicz- Rączkowską- 3 b, Larysę Malińską – 3 c i Małgorzatę Gerkowską – 3 a. Zajęcia odbywają się w każdej klasie  w 2 grupach 12-osobowych, po 2 godziny tygodniowo każda grupa.  Głównym celem zajęć jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy i zainteresowańmatematycznych uczniów. Dobór tematyki zajęć ... czytaj dalej »

Rola drożdży,czyli czym jest metoda naukowa ?- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze

Uczniowie podczas zajęć poznali czym jest metoda naukowa i jak jest jej rola? Przeprowadzając proste doświadczenia poznają etaty metody, sposoby prowadzenia doświadczeń, zasady postępowania podczas prowadzenia prostych eksperymentów. Stosowana na zajęciach „Metoda naukowa „, to inaczej sposoby poznawania i komunikowania  wiedzy , oparte o prawa logiki i prawdopodobieństwa  posługujące się dedukcją  i systematyczną indukcją  w procesie formułowania, uzasadniania, testowania i korygowania teorii i ... czytaj dalej »

Magdalena Imbirska- Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze

Nie ma jak przyroda…. Uczniowie klasy 5i z wielką ochotą uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczno – przyrodnicze w ramach projektu „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”. Celem nadrzędnym spotkań jest odpowiedź na pytania:„Dlaczego , gdzie, kiedy?”. Uczniowie poprzez bezpośrednią obserwację, eksperymenty i doświadczenia poznają tajniki przyrody i zgłębiają wiedzę matematyczną. Tym razem „Ze skalą i miarką za pan brat”- czyli, jak narysować boisko ... czytaj dalej »

Zajęcia zorganizowane przez Agnieszka Niesiobędzka , Justyna Michalska O swoje ząbki trzeba dbać już od najmłodszych lat. Wiedzą o tym dzieci z naszej szkoły. Swoją wiedzę o zasadach prawidłowej pielęgnacji jamy ustnej miały okazję pogłębić podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym. Tam właśnie dowiedziały się kim jest stomatolog, jaką szkołę należy ukończyć. Poznały sprzęt i instrumenty służące do leczenia zębów. Miłe ... czytaj dalej »

TIS w ramach projektu „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”

W  ramach projektu „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej” realizowana była terapia Integracji Sensorycznej. W terapii uczestniczyli uczniowie z problemami w przetwarzaniu bodźców sensorycznych. Celem terapii było systematyczne dostarczanie bodźców w zakresie układu dotykowego, przedsionkowego i proprioceptywnego. Podstawą realizacji programu terapeutycznego było korzystanie ze specjalistycznego sprzętu podwieszanego  i naziemnego. Uczniowie poprzez dobrą zabawę nie mieli świadomości, że są uczestnikami realizowanego ... czytaj dalej »

Zajęcia matematyczne III d

Uczniowie klasy III d biorą udział w dodatkowych zajęciach z matematyki, podczas których rozwijają swoje zainteresowania i zdolności. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach i chętnie podejmują działania w ramach realizacji różnorodnych zadań. Korzystają z wielu źródeł informacji i wykorzystują w pracy technologię informacyjną, Dostrzegają matematykę w różnych aspektach życia, a także rozwiązują problemy i poszukują sposobów ich rozwiązania. Na zajęciach ... czytaj dalej »

Projekt „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”-Indywidualne zajęcia rewalidacyjne 

Celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Podczas zajęć wykorzystywane są gry edukacyjne, które kształtują umiejętności polonistyczne, takie jak czytanie ze zrozumieniem, utrwalanie zasad poprawnej pisowni a także redagowanie tekstów literackich z naciskiem na  autokorektę. Uczeń również kształtuje w sobie umiejętności współdziałania, radzenia w chwili porażki oraz budowania pozytywnego obrazu siebie. ... czytaj dalej »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates