O Szkole

 

    

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza jest nierozerwalnie związana z Płońskiem, 25-tysięcznym miastem Mazowsza. Instytucja ta stanowi integralną część edukacji w mieście. W bieżącym roku szkolnym uczy się w niej 898 dzieci w wieku od 6 do 13 lat w 34 oddziałach. Są to uczniowie zarówno ze środowiska miejskiego jak i wiejskiego. Ze względu na stan zdrowia troje dzieci objętych jest nauczaniem indywidualnym.


Zajęcia lekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.55 pod kierunkiem 88 nauczycieli (na pełnym etacie i dochodzących). Ponadto zorganizowano zajęcia nieobowiązkowe dla chętnych uczniów. Są to koła przedmiotowe i zainteresowań (np. chór, SKS-y, zespół taneczny itp.). Spotkania członków kół odbywają się po zajęciach lekcyjnych. Celem ich jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, w których zajmują czołowe miejsca i otrzymują wyróżnienia. Szkoła jako instytucja oświatowa pomaga dzieciom niepełnosprawnym w integracji ze zdrowymi poprzez ich uczestnictwo w organizowanych imprezach szkolnych i klasowych, odwiedziny rówieśników w domach rodzinnych.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates