Projekty unijne

„Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”

1. Projekt pn.  „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1„Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”. 2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie RPMA.10.01.01-14- 7256/16-00 z dn. ... czytaj dalej »

Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”   W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Płońsku realizowany jest projekt Województwa Mazowieckiego pt. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie udział bierze 20 uczniów klasy czwartej, a ... czytaj dalej »

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NR 2 I NR 3 W PŁOŃSKU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014   Dzięki pozyskaniu przez Gminę Miasto Płońsk dofinansowania Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 3 w Płońsku w roku szkolnym 2013/2014” szkoły wzięły udział w projekcie. Projekt ten ... czytaj dalej »

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI   W ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego pod nazwą „Dziecięca akademia przyszłości”, w Szkole Podstawowej Nr 2 realizowane są 2 projekty: – „Rozwińmy skrzydła – bądźmy nadzieją przyszłości” – „Ja też mogę osiągnąć sukces” W ramach projektu „Rozwińmy skrzydła – bądźmy nadzieją przyszłości” w roku szkolnym 2012/2013 20 dzieci z klas 4a, 4d i 4f uczestniczy w następujących ... czytaj dalej »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates