Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

 

W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Płońsku realizowany jest projekt Województwa Mazowieckiego pt. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie udział bierze 20 uczniów klasy czwartej, a jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zdolności. W ramach projektu prowadzone są bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z: przyrody matematyki języka angielskiego doradztwa zawodowego w wymiarze 20 godzin w miesiącu po 5 każdego rodzaju zajęć. Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest  twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates