DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

 

W ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego pod nazwą „Dziecięca akademia przyszłości”, w Szkole Podstawowej Nr 2 realizowane są 2 projekty:

– „Rozwińmy skrzydła – bądźmy nadzieją przyszłości”

– „Ja też mogę osiągnąć sukces”

W ramach projektu Rozwińmy skrzydła – bądźmy nadzieją przyszłości” w roku szkolnym 2012/2013 20 dzieci z klas 4a, 4d i 4f uczestniczy w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

  • „Młodzi redaktorzy” zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) prowadzone przez panią Annę Markowską – 4 godziny w miesiącu,
  • „Odkrywca natury” – zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych prowadzone przez panią Teresę Jędrzejewską – 3godziny w miesiącu,
  • „Dzielni maratończycy” – zajęcia sportowo – wychowawcze prowadzone przez panią Sylwię Żołądek – 6 godzin w miesiącu,
  • „Nie jestem sam” – zajęcia ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego prowadzone przez panią Wioletę Jakubowską– 3 godziny w miesiącu,
  • „Poszukiwacze wyspy przygód” zajęcia języka angielskiego prowadzone przez panią Agnieszkę Kantor – 4 godziny w miesiącu.

Koordynatorem projektu „Rozwińmy skrzydła – bądźmy nadzieją przyszłości” jest pani Monika Zabłocka.

Z zajęć w ramach projektu Ja też mogę osiągnąć sukces” korzysta 20 uczniów z klasy Vf, są to następujące zajęcia pozalekcyjne:

  • „Z komputerem za pan brat” zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) prowadzone przez panią Joannę Jakóbiak – Olkowską – 4 godziny w miesiącu,
  • „Codzienne odkrycia” zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych prowadzone przez panią Agnieszkę Jabłońską – 3godziny w miesiącu,
  • „Ja i moje relacje z innymi – to ważne!” zajęcia ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego prowadzone przez panią Grażynę Mioduszewską – 3 godziny w miesiącu,
  • „Z angielskim w przyszłość” zajęcia języka angielskiego prowadzone przez pana Kamila Gwoździa” – 4 godziny w miesiącu
  • „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zajęcia sportowo – wychowawcze prowadzone przez pana Roberta Kwietnia – 6 godzin w miesiącu.

Koordynatorem projektu „Ja też mogę osiągnąć sukces” jest pan Andrzej Bujakowski.

Łącznie każde dziecko będzie uczestniczyć w 200 godzinach zajęć (20 godzin miesięcznie).

W ramach projektów zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne niezbędne do ich prowadzenia.

 

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates