Zajęcia wyrównujące  z matematyki dla klasy 5 a

Zajęcia wyrównujące  z matematyki dla klasy 5 a (grupa 5.7.22 A), które są realizowane w ramach projektu „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”, odbywają się raz w tygodniu. Uczęszcza na nie pięć osób – 4 chłopców
i 1 dziewczynka. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, ponieważ oprócz rozwiązywania zadań w tradycyjny sposób (w ćwiczeniach, które dzieci otrzymały w ramach projektu), wykorzystujemy programy do nauki matematyki  typu Matlandia, matematyczne zoo, itp. Są one urozmaiceniem zajęć oraz pozwalają tym dzieciom nauczyć się korzystać z tablicy multimedialnej. Nauka połączona z zabawą, z małą grupą dzieci, znacznie ułatwia  przyswojenie nowych treści oraz ich utrwalenie.

Renata Jakubowska

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates