Zajęcia z matematyki.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych  uczniów, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki.  Dodatkowym elementem urozmaicającym pracę oraz zwiększającym  motywację uczniów podczas zajęć jest założenie  korony przez ucznia wykonującego w danej chwili polecenie, znacznie podnosi to poczucie wartości u dziecka oraz dodaje energii do  rozwiązywania zadania. Podczas zajęć dzieci :
– rozwijają umiejętności matematyczne,
– kształtują pojęcia matematyczne,
– rozbudzają  zainteresowania, wyrabiały własną motywację do (pracy) nauki,
– kształtują umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości,
 – kształtują umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
– rozwijają umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym,
– motywują się  do przezwyciężania trudności w nauce.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates