Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/ 2018 w Szkole Podstawowej nr 2 im.J.W.Jędrzejewicza w Płońsku

W poniedziałek, 4 września 2017 r. wszystkie
szkoły w Polsce
rozpoczęły Nowy Rok Szkolny!

SAMSUNG CSC

Nasza szkoła w świetle Reformy Edukacji…

      Zgodnie z wprowadzoną reformą oświaty, od bieżącego roku szkolnego szkoły podstawowe będą kształciły uczniów w systemie ośmioklasowym, natomiast gimnazja rozpoczęły proces wygaszania. W wyniku reformy, część uczniów i nauczycieli naszej szkoły zostało przeniesionych do nowo powstałej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku. Ogółem, do SP4 zostało przeniesionych 13 klas, tj.: jedna klasa 2, pięć klas 3, cztery klasy 4 oraz trzy klasy 7. Reasumując, w chwili obecnej Szkoła Podstawowa nr 2 liczy 893 uczniów w 35 oddziałach (razem z klasą „0”). Do naszej placówki przybyło ośmiu nowych nauczycieli, a nad wszystkim czuwa niezmiennie Dyrektor Szkoły – pani Bożena Dzitowska wraz z Wicedyrektorami szkoły: panią Joannę Ostrowską oraz panią Mariannę Kozłowską.

     Uroczystość Nowego Roku Szkolnego w naszej placówce jak co roku przebiegała w dwóch częściach, dla klas młodszych o godz. 9.00 oraz dla klas starszych starszych o godz. 11.00.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

     Pani Dyrektor Bożena Dzitowska, serdecznie powitała wszystkich zebranych na uroczystości – życząc uczniom samych sukcesów w nauce. W kilku słowach przedstawiła nową organizację pracy szkoły oraz nowych nauczycieli.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

     Inaugurację Nowego Roku Szkolnego w naszej szkole zaszczycili swoją obecnością także niezwykli goście: Wiceburmistrz – pani Teresa Kozera, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UM w Płońsku – pani Grażyna Pietrzak, ks. Zbigniew Sajewski – Proboszcz Parafii Św. M.M. Kolbe. Goście również skierowali do uczniów wiele ciepłych słów na nowy rok szkolny.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

    Na tej niezwykle podniosłej uroczystości, nie zabrakło także chwili zadumy i refleksji. Niestety, pod koniec wakacji, po długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nasz nasza uczennica Martynka Kulig. Cała społeczność szkolna uczciła jej pamięć minutą ciszy. Zapamiętamy ją jako grzeczną i sumienną uczennicę. Jej rodzicom składamy najszczersze kondolencje.

    Po części oficjalnej, uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych, gdzie zapoznali się ze szczegółami organizacyjnymi dotyczącymi ich klas.

     Tak więc rok szkolny 2017/2018 jest już rozpoczęty! Z pewnością wszystkich czekają nowe wyzwania – być może nie zawsze łatwe, ale za to przynoszące ogromną satysfakcję, jeśli zdoła się im sprostać – a sprostać można dobrą, solidną pracą. Wszystkim uczniom życzymy takiej satysfakcji!

Not./Fot.: Małgorzata Morawska

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates