W ramach projektu „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej” prowadzone były indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

dav

Poprzez zastosowanie różnych metod pracy, ćwiczeń, poprzez zabawę uczniowie rozwijali i doskonalili pamięć słuchowo-wzrokową, koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, sprawność manualną- graficzną, doskonalili technikę pisania, słuch fonematyczny, poprawną wymowę, umiejętność budowania wyrazów i prostych zdań oraz dokonywania prostych operacji matematycznych.

dav

davdav

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates