III Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicz w Płońsku

Już po raz trzeci Szkoła Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicz w Płońsku zorganizowała Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej. Honorowy patronat nad nim objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Burmistrz Miasta Płońska Andrzej Pietrasik oraz Mazowiecki Kurator Oświaty- Aurelia Michałowska. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez lokalną gazetę- „Extra Płońsk”, portal informacyjny -„Płońsk w sieci” oraz „Radio Płońsk”.

      Konkurs, skierowany do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych na terenie powiatu płońskiego odbył się 29 października 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicz w Płońsku. Jego celem było wspieranie rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej, poprzez umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych, popularyzacja piosenek o tematyce patriotycznej, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju oraz podniesienie świadomości narodowej i pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.

  W konkursie wzięło udział 63 uczestników z 13 szkół powiatu płońskiego, w tym 13 solistów i 10 zespołów. Dzieci prezentowały swoje talenty muzyczne w następujących kategoriach: soliści i zespoły klas I-III, soliści i zespoły klas IV-VIII. Uczestnicy byli oceniani przez profesjonalne Jury w składzie: p. Marzena Kunicka, p. Mariusz Wrzesiński oraz p. Paweł Bartłomiejczyk.

   

    W przerwie między konkursowej przeglądu jak co roku był słodki poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie.

 

      Koncert Finałowy Międzyszkolnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej odbył się w piątek, 8 listopada o godzinie 10.00 w sali Kina Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.

   Przybyłych uczestników, ich opiekunów i zaproszonych gości przywitał Burmistrz Miasta Płońska pan Andrzej Pietrasik oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku pani Bożena Dzitowska. Przewodnicząca Jury- pani Marzena Kunicka podsumowując wszystkie występy podczas przeglądu uznała, że dzieci i młodzież prezentują bardzo wysoki poziom umiejętności wokalnych, namawiając ich do dalszego rozwoju swoich talentów. Uroczystość poprowadzili uczniowie naszej szkoły- Zuzanna Gburzyńska z klasy VI a oraz Tomasz Sawicki z klasy VId.

       Głównym celem koncertu było upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Występy naszych młodych artystów ilustrowały bogactwo pieśni patriotycznych, jakie powstały na przestrzeni naszych narodowych dziejów. Były wśród nich także te szczególne, które odegrały istotną rolę w krzewieniu i podtrzymywaniu naszej swoistości narodowej – to pieśni ojczyźniane. W imię szacunku dla symbolu narodowego jakim jest hymn, wszyscy obecni na sali wspólnie odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”. Występy uczestników uświetniły pokazy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza, którzy zaprezentowali min. pieśni o tematyce patriotycznej oraz tańce , min. Krakowiaka.

     Po oficjalnym wręczeniu nagród laureatom, tradycyjnie wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, po czym udali się na mały poczęstunek.

      W dzisiejszych czasach coraz rzadziej skłonni jesteśmy do refleksji i oglądania się za siebie. Pędzimy do przodu, nie myśląc o naszym rodowodzie. Przed nami stoi więc ważne zadanie kształtowania odpowiednich postaw, poczucia szacunku dla symboli narodowych, budowania tożsamości narodowej, nierozerwalnie spojonej z pamięcią o naszej przeszłości.

      Mamy nadzieję, że Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej przyczynił się w pewnym stopniu do kształtowania w młodym pokoleniu poczucia świadomości, że łączy nas i powinna łączyć nie tylko historia kultura i język ale przede wszystkim miłość do Ojczyzny.

Not.: M.Wyrczyńska, M.Morawska

Fot.: M.Morawska, K.Pietruszewska

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates