Zespół nauczycieli w składzie: Joanna Ostrowska- wicedyrektor, Grażyna Mioduszewska- pedagog szkolny, Agnieszka Jabłońska- nauczyciel przyrody, Małgorzata Gerkowska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Joanna Olkowska- nauczyciel matematyki zaktualizował i opracował Program Profilaktyki i Program Wychowawczy Szkoły. Dokumenty te zostały zaopiniowane przez Radę Rodziców i Samorzą Uczniowski a następnie zatwierdzone do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 16 grudnia 2014 roku. Dokumenty te znajdują się w zakładce DOKUMENTY SZKOŁY.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates