Warsztaty Profilaktyczne w klasach IV

W Dniu 17-18 grudnia 2015r. odbyły się dwugodzinne warsztaty profilaktyczne, w każdej z klas IV-ych prowadzone przez trenerów z Centrum Działań Profilaktycznych w Gdowie. Celem zajęć było promowanie pożądanych postaw społecznych i zdrowego trybu życia
Warsztaty uczyły postawy wolnej od agresji, poczucia
odpowiedzialności za swoje postępowanie, a także budowania pozytywnych relacji między rówieśnikami. Prowadzący je trener uświadamiał uczniom, jak ważna jest rozmowa o swoich lękach i problemach. Wspólnie z grupą ustalał on również najczęstsze przyczyny przemocy w szkole, na podwórku i w domu. Pokazazywał też, jak można wybrnąć z konfliktowej sytuacji bez uciekania
się do zachowań z jednej strony agresywnych, a z drugiej – nadmiernie uległych. Uczniowie poznali również metody relaksacji oraz uczyli się, jak radzić sobie z frustracją i negatywnymi emocjami. W czasie zajęć prowadzący promował postawę asertywności wobec namawiania do używania substancji psychoaktywnych. Koordynatorem zajęć na terenie szkoły był pedagog szkolny Grażyna Mioduszewska, uczniowie chętnie dzielili się z Panią pedagog pozytywnymi wrażeniami po zajęciach.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

 

 

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates