WPŁYW AGRESJI W GRACH KOMPUTEROWYCH NA ROZWÓJ DZIECKA

Gry komputerowe, odpowiednio skonstruowane mogą rozwijać dziecko, zwłaszcza od strony intelektualnej, ułatwiają koncentrację uwagi, kształtują zdolności poznawcze, rozwijają wyobraźnię, procesy myślowe i decyzyjne, pomagają przede wszystkim w nauce języków obcych i praktycznie wszystkich przedmiotów. Ponadto rozwijają koncentrację wzrokowo – ruchową i refleks.1

Są rzeczywistością bardzo atrakcyjną, doskonale skonstruowane od strony formalnej odznaczają się pięknym obrazem, ciekawym dźwiękiem i dynamiczną akcją. W „cyberprzestrzeni” dziecko może spotkać wykreowane przez komputer postaci, przebywać w wirtualnie wytworzonych krajobrazach, uczestniczyć w fantastycznych wydarzeniach, przybierać dowolną postać. Nic więc dziwnego, że dziecko każdą wolną chwilę spędza przed komputerem i jest bardzo trudno odciągnąć je od niego.2

Badacze treści gier komputerowych wykazują, że ok. 80 % z nich to gry agresywne, które wciągają użytkownika – w tym przypadku dziecko – w działania o charakterze agresywnym.

Gry agresywne:

polegają na walce osoby grającej z różnymi istotami (ludzie, zwierzęta, stworzenia fantastyczne)

3

  • do walki używane jest rozmaitego typu uzbrojenie (dzidy, rewolwery, piły tarczowe, maczugi, broń laserowa i inne)

  • gry są tak skonstruowane, że w polu widzenia gracza znajdują się przeciwnicy

  • w zależności od możliwości technicznych sprzętu animacja jest różnorodna, od prostej (jak w filmach rysunkowych) do realistycznej gry aktorów, w takim wypadku możliwe jest włączenie różnorodnych dodatkowych opcji, z różnych punktów widzenia, spojrzenia wrogowi w oczy, podeptania zwłok i zostawienia krwawych śladów.

PRZEMOC WYSTĘPUJĄCA W GRACH KOMPUTEROWYCH JEST JESZCZE BARDZIEJ NIEBEZPIECZNA, NIŻ PRZEMOC OGLĄDANA W TELEWIZJI, PONIEWAŻ:

młodzi ludzie nie tylko przyglądają się przemocy, ale i czynnie uczestniczą w wirtualnym zadawaniu ciosów i mordowaniu

  • są nie tylko obserwatorami, ale i egzekutorami

  • wchodzą w bezpośrednie interakcje z postaciami gry, kierują sytuacją i rywalizują

  • dziecko, stając się jednym z bohaterów gry, silnie się z nim utożsamia, identyfikuje, a także angażuje emocjonalnie, podąża za swoją postacią, kierując jej ruchami i działaniami

  • aby wygrać często musi stawać się agresorem

  • przemoc w grach jest często nagradzana określoną liczbą punktów, co daje poczucie sukcesu, a fabuła zwykle dostarcza usprawiedliwienia, że walka na ekranie toczy się „w słusznej sprawie”, zatem agresja jest niezbędna, ale i moralnie uzasadniana

  • wielokrotne wykonywanie czynności powoduje, że zanikają normalne reakcje psychologiczne, takie jak współczucie i strach, następuje zobojętnienie na agresję, sceny, oglądane na ekranie muszą być coraz bardziej wstrząsające, aby mogły ekscytować widza

  • pojawia się także tendencja do naśladowania i posługiwania się widzianymi na ekranie zachowaniami agresywnymi, pomimo, że agresja jest w większości sytuacji nienaturalna, gracz się z nią nie tylko oswaja, ale i nabiera w niej wprawy.

4Z badań psychologów wynika, że dzieci poświęcające dużo czasu na agresywne gry komputerowe cechują się wyższą agresywnością, natomiast ich wrażliwość moralna jest niższa. Wzrasta więc tendencja dziecka do przejawiania zachowań agresywnych, co jest uwarunkowane przez naśladowanie zachowań agresywnych obserwowanych na ekranie komputera, przy jednoczesnym obniżeniu wrażliwości na bodźce moralne, nie reagowaniu na przejawy dobra i zła.5

Wielokrotne stykanie się doświadczeniami silnie pobudzającymi osłabia zdolność oceniania zachowań z punktu widzenia moralnego, a częste postępowanie niezgodne z normami moralnymi osłabia reagowanie na nie skruchą. Wielokrotne wykonywanie czynów agresywnych bez poczucia winy za nie (gdyż wykonywane są „na niby”) powoduje zatarcie granic między dobrem a złem i przez to zmniejsza wrażliwość moralną. Zaś niewrażliwość moralną w połączeniu z podwyższoną agresywnością można określić jako tendencję do psychopatii, a osobowość o takich cechach jako osobowość aspołeczną. Wyniki badań wykazują więc, że korzystanie z gier o treściach agresywnych może kształtować w dzieciach tendencje aspołeczne, które mogą prowadzić do przestępczości.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates