Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” Program edukacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płońsku

W okresie od kwietnia do maja 2018 r. nasza szkoła brała udział w siódmej edycji programu profilaktyki palenia „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Program był realizowany w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Płońsku.

Głównym celem projektu było zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Do głównych założeń programu należą:

1. Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.

2. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.

3. Uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem sposobów odmowy.

4. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.

5. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowaniu ważnych umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi.

W ramach programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” odbyły się zajęcia warsztatowe we wszystkich klasach VII. Zajęcia prowadziły p. Ewa Maciątek i p. Iwona Jeziak. Nauczycielki przeprowadziły warsztaty według zaproponowanych scenariuszy:

  • Zajęcia 1. Poznajmy się bliżej
  • Zajęcia 2. Laboratorium ciała
  • Zajęcia 3. Naucz się mówić „nie”
  • Zajęcia 4. Znajdź właściwe rozwiązanie
  • Zajęcia 5. Uwierz w siebie

Podczas warsztatów uczniowie odgrywali scenki dramowe, jak również uczyli się zachowań asertywnych. Poznali sztukę odmawiania w sytuacjach nacisku ze strony innych, tworzyli plakaty na temat „Co daje nam niepalenie?” oraz wymieniali się spostrzeżeniami.

Uczniowie klas VII zwiększyli swoją wiedzę w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, nabyli umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, wzmocnili swoje poczucie własnej wartości oraz poszerzyli swoje umiejętności niezbędne w kontaktach interpersonalnych.

Dodatkowo we wszystkich klasach IV-VII, na godzinach wychowawczych, odbyły się pogadanki na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu na zdrowie człowieka. Uczniowie wykonali również plakaty antynikotynowe, obejrzeli filmy antytytoniowe, które przedstawiały negatywny wpływ palenia papierosów na zdrowie człowieka.

28 maja 2018 r. w związku z „Dniem bez papierosa” uczniowie klasy V e, V g wzięli udział w happeningu. Wyszli do płońszczan z przygotowanymi wcześniej plakatami i hasłami propagującymi zdrowe życie bez dymu nikotynowego. Przeszli ulicą Kopernika, Młodzieżową, Grunwaldzką i Szkolną.

Wzmocnieniem programu była również tablica informacyjna i gazetka „Mówimy nie papierosom”.

   O programie edukacyjnym zostali również poinformowani rodzice uczniów klas IV-VII. Podczas zebrań rodzicielskich wychowawcy odczytali informację dotyczącą szkodliwego wpływu palenia tytoniu. Rodzice zostali również zapoznani z zaplanowanymi działaniami w ramach programu edukacyjnego.

Not. Ewa Maciątek

Zdjęcia: Ewa Maciątek

Iwona Jeziak

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates