Uwaga!

Przypominamy, iż termin składania wniosków na stypendia szkolne upływa 15 września. Wniosek można pobierać z gabinetu pedagoga szkolnego lub ze strony internetowej szkoły w zakładce do pobrania dla rodziców. Stypendium przysługuje uczniom, gdy miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 514 zł netto.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates