„Czytam i piszę” zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Czytam i piszę” prowadzone w ramach projektu unijnego pt. „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności” skierowane są do czwartoklasistów. Podczas zajęć stymulowane są procesy poznawcze, usprawniana jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, doskonalone  są techniki szkolne i korygowane deficyty w umiejętności czytania i pisania.

Każde zajęcia  stwarzają  możliwości wszechstronnego rozwoju  umysłowego,   psychicznego  i społecznego oraz pozwalają na odniesienie sukcesu na miarę ich możliwości. Podczas prowadzenia zajęć uwzględniono specyfikę pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju, jego warunki rozwojowe i możliwości intelektualno – poznawcze.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates