13 kwietnia – Dzień Patrona

Organizacja Dnia Patrona:
8.45 Dyrekcja szkoły oraz zaproszeni Goście i uczniowie klas 7 – zapalenie znicza pod Dębem Pamięci,
9.00 – Uroczystości w sali: odśpiewanie hymnu szkoły, przemówienia, wręczenie nagród,
9.30 – przejście uczniów klas 1-3 do małej sali sali gimnastycznej, działanie zespołu edukacji wczesnoszkolnej w małej sali gimnastycznej;
9.30 – 10.45 – kl. 4-7 – prezentacja multimedialna, część artystyczna,
10.45-11.00 – przerwa,

11.00-.12.30 – zaplanowane działania dla poszczególnych ciągów:

1. kl. 4 – boisko szkolne – turniej piłki nożnej, transparenty promujące zdrowy styl życia,
2. kl. 5 duża sala – konkurs wiedzy na temat życia i działalności Jana Walerego Jędrzejewicza;
3. kl. 6 warsztaty młodego naukowca, projekcje filmików ( konkurs: Spotkanie z J. W. Jędrzejewiczem – wywiady i prezentacje);
4. kl. 7 Naukowiec sprawnie posługuje się językiem angielskim – dyktando

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates