Stypendium Szkolne

 

Do 15 września odbywa się składanie wniosków w gabinecie pedagoga szkolnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające dochód na jednego członka rodziny za sierpień 2015 roku. Stypendium szkolne przysługuje uczniom w rodzinach, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 456 zł netto. Wnioski do stypendium można pobierać  z gabinetu pedagoga szkolnego lub ze strony internetowej szkoły (www. sp2.plonsk.pl) z zakładki do pobrania.

Składając wniosek należy podać numer konta bankowego na które zostaną przelane świadczenia.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates