Przedstawienia profilaktyczne

We wtorek 19 maja 2015 roku naszą szkołę odwiedził krakowski teatr „Kurtyna”, który jak zwykle zaprezentował wspaniały spektakl profilaktyczny pt.”Zaczarowany prezent”. Główny bohater wokół którego osnuty jest wątek, na początku wydaje się imponować dzieciom swoim cwaniackim i aroganckim zachowaniem. Jednak po dłuższej chwili uczniowie dostrzegają negatywne cechy Adasia. Przedstawienie dzieciom dobrego i złego postępowania w fantastyczny, a zarazem przyjazny i przystępny sposób jest wielką sztuką. Istotna jest również bliskość obcowania dziecka z aktorem, która przybliża urok teatru.

Spektakle prowadzone przez Teatr „Kurtyna” zawsze idealnie przełożone są na język dzieci, dotykają ważnych tematów z którymi uczniowie spotykają lub mogą spotykać się na co dzień w swoim środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.
Wszystkim uczestnikom spektaklu spodobała się historia odegrana przez aktorów. Nasi uczniowie z klas I-III owacjami na stojąco przyjęli kreacje bohaterów, w których wcielili się krakowscy aktorzy.

Uczniowie klas IV-VI mieli okazję uczestniczyć w przedstawieniu
pt. „
Uwierz w siebie”.

Tematem przewodnim przedstawienia są losy bardzo młodej dziewczyny,
uczennicy szkoły podstawowej uwikłanej w złożoną sytuację rodzinną i konflikt z rówieśnikami…

Dziewczyna odczuwa brak akceptacji i nietolerancję z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, w wielu sytuacjach szkolnych i poza szkołą spotykają ją upokorzenia ze strony drwiących z niej kolegów. Musi podjąć bardzo trudną decyzję i zgodzić się na proponowaną formę zabawy, co wywołuje dramatyczne następstwa; dziewczyna razem kolegami w bardzo złym stanie trafia do szpitala.

Spektakl uczył jak być asertywnym; ukazywał zagrożenia dla zdrowia młodych ludzi, promował zdrowy tryb życia. Wskazywał sposoby postępowania w grupie rówieśników, promował powszechnie akceptowane przez społeczeństwo wartości.

Ciekawa scenografia i oprawa muzyczna wywołały w odbiorcach dużo przeżyć.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates