Uchwała w sprawie: wyboru oferty ubezpieczenia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku

Rada Rodziców przy SP Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku

Numer uchwały:

1/2017/2018

Data:

08.09.2017r.

w sprawie: wyboru oferty ubezpieczenia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku

Na podstawie art. 54 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) Rada Rodziców postanawia, co następuje:

§ 1.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku dokonała wyboru oferty ubezpieczenia uczniów z następujących złożonych w sekretariacie szkoły ofert:
1. Agencja Allianz 2. Dom Ubezpieczeniowy Spectrum 3. NAU Ubezpieczenia – Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA 4. Eurobrokers Sp.z.o.o Przedstawicielstwo w Mławie 5. PZU Edukacja

§ 2.

W wyniku szczegółowej analizy złożonych ofert pod względem wysokości składki oraz zaproponowanych warunków ubezpieczenia Zarząd Rady Rodziców dokonał wyboru oferty Allianz ze składką 42,49zł. (suma ubezpieczenia 10.000zł.)

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Rodziców do przekazania uchwały Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates