Ewakuacja 2015 SP2

SAMSUNG CSC

Foto.: M.Morawska

W dniach 24 i 25 września, najpierw w „małej”, a potem w „dużej” Dwójce odbyła się próbna ewakuacja,która miała na celu zapoznanie wszystkich nowych użytkowników obiektu z drogami ewakuacyjnymi oraz całą procedurą ewakuacyjną Szkoły Podstawowej Nr 2 w praktyczny sposób.

Foto.: M.Morawska

Foto.: M.Morawska

SAMSUNG CSC

Foto.: M.Morawska

SAMSUNG CSC

Foto.: M.Morawska

 

Spełnione zostały wszystkie założenia procedury, ewakuacja przebiegła sprawnie z poprawnym zachowaniem osób ewakuowanych. Nie stwierdzono oznak paniki, a nauczyciele w prawidłowy sposób poprowadzili swoich podopiecznych na miejsce zbiórki i postępowali zgodnie z wyznaczonym zakresem działań. Po wyjściu wszystkich osób z budynku i przybyciu na miejsce zbiórki do ewakuacji sprawdzono obiekt, a następnie odwołano alarm. Nauczyciele wraz z podopiecznymi oraz pozostali pracownicy szkoły wrócili do przerwanych lekcji/prac.

inż. Damian Jabłoński

Inspektor ds BHP i PPOŻ.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates