Święto drzewa w 0c

W grupie 0c 10 października 2014 r. obchodzone było Święto Drzewa, którego celem było kształtowanie właściwych postaw i nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka.W trakcie zajęć dzieci wysłuchały opowiadania, obejrzały plansze tematyczne, rozwiązywały zagadki. Przeprowadzone były pogadanki dotyczące zachowana się w lesie, szanowania roślin i zwierząt. Dzieci bawiły się w zabawy dydaktyczno-badawcze, w zabawy ruchowe oraz układały najróżniejsze wzory z kasztanów. Malowały także farbami liście i odciskały ich kształt na dużych arkuszach papieru tworząc swój kolorowy obrazek.

Renata Kasprzykowska

SAMSUNG CAMERA PICTURES  SAMSUNG CAMERA PICTURES  SAMSUNG CAMERA PICTURES  SAMSUNG CAMERA PICTURES  SAMSUNG CAMERA PICTURES  SAMSUNG CAMERA PICTURES  SAMSUNG CAMERA PICTURES

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates