Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne ,,Ortofrafia z Bratkiem” prowadzone w ramach projektu unijnego ,, Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne ,,Ortofrafia z Bratkiem” prowadzone w ramach projektu unijnego ,, Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności” skierowane są zarówno do uczniów z klasy 5 jak i z 7. Zajęcia mają na celu poprawienie sprawności manualnych ale przede wszystkim doskonalenie  i utrwalenie zasad ortografii oraz technik czytania i pisania.   Podczas nich usprawniane są także procesy poznawcze czy skupienie uwagi.

Na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych uczniowie mają możliwość rozwoju  umysłowego, poznawczego  oraz społecznego poprzez integrację z grupą. Poprzez ciekawe i różnorodne zadania uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach oraz ich samoocena ulega wzrostowi.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates