Laboratorium matematyczne

Zajęcia rozwijające z matematyki – Laboratorium matematyczne prowadzone są w trzech klasach trzecich przez Katarzynę Kontraktewicz- Rączkowską- 3 b, Larysę Malińską – 3 c i Małgorzatę Gerkowską – 3 a. Zajęcia odbywają się w każdej klasie  w 2 grupach 12-osobowych, po 2 godziny tygodniowo każda grupa.  Głównym celem zajęć jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy i zainteresowańmatematycznych uczniów. Dobór tematyki zajęć pozwala na rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych, rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości matematycznej oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, podejmują działania w ramach realizacji różnorodnych zadań, korzystają z różnych źródeł informacji, wykorzystują w pracy technologię informacyjną, dostrzegają matematykę w różnych aspektach życia. Wykonują zadania na podstawie instrukcji, planują i organizują pracę indywidualnie, w parach, grupach. Rozwiązują problemy
i poszukują różnych sposobów ich rozwiązania. Dokonują samokontroli i samooceny. Realizacja treści i osiąganie celów odbywa się poprzez matematyczne rozgrywki umysłowe, łamigłówki matematyczne, gry dydaktyczne, gry i zabawy logiczne.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates