UROCZYSTOŚĆ 60-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku

W piątek, 5 października 2018r. Szkoła Podstawowa nr2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku – przeżywała wielką uroczystość – 60-lecie powstania szkoły. W uroczystości, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie oraz Burmistrza Miasta Płońska – wzięła udział cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście.

Na liście zaproszonych gości znaleźli się, m.in.:

Władze państwowe i samorządowe: p.Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego (reprezentowany przez p.Pawła Obermeyera); p.Andrzej Stolpa-Starosta Powiatu Płońskiego; p.Anna Dumińska- Kierska-Wicestarosta; p.Andrzej Pietrasik -Burmistrz Miasta Płońska; p.Teresa Kozera –Wiceburmistrz Miasta Płońska; p.Aleksander Jarosławski-Wójt Gminy Płońsk (reprezentowany przez p.Ilonę Sklepińską – jednocześnie członka Rady Rodziców); p.Grażyna Pietrzak – Dyrektor Polityki Społecznej; p.Katarzyna Mikołajewska – była Dyrektor Polityki Społecznej; p.Krystyna Marszał-Jankowska -Sekretarz miasta Płońska.

Władze oświatowe:

p.Aurelia Michałowska-Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie (reprezentowana przez p.Jacka Zawiślińskiego -Dyrektora Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ciechanowie); p.Andrzej Jankowski-Starszy Wizytator Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
w Ciechanowie.

Radni Rady Miejskiej w Płońsku: p.Henryk Zienkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej (reprezentowany przez p.Alinę Urszulę Braulińską i p. Małgorzatę Justynę Adamską-Jasińską – Wiceprzewodniczące Rady), oraz p.Marek Franciszek Adamuszewski, p.Zygmunt Aleksandrowicz, p.Arkadiusz Barański, p.Małgorzata Bidas, p.Wojciech Tomasz Bluszcz, p.Agnieszka Gzylewska, p.Marcin Maciej Kośmider, p.Andrzej Kwiatkowski, p.Benedykt Nowakowski, p.Barbara Zofia Pawłowska , p.Ewa Dorota Piątkowska, p.Agnieszka Piekarz, p.Mariusz Jan Prusak, p.Grzegorz Czesław Przedpełski, p.Krzysztof Tucholski, p.Marcin Wojciech Uniewski, p.Maria Urszula Ziółkowska, p.Marianna Żebrowska.

Przedstawiciele Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych i Związku nauczycielstwa Polskiego:

p.Barbara Biernatowicz (główna księgowa ZOPO); p.Barbara Olbryś (po.kierownika ZOPO); p.Hanka Sulińska (była kierownik ZOPO); p.Ewa Kuźniewska; p.Elżbieta Biernatowicz; p.Sylwia Domańska; p.Anetta Jędrzejewska; p.Wioletta Machnacka; p.Maria Trębska – Prezes Oddziału ZNP w Płońsku

Przedstawiciele Rady Rodziców oraz byli pracownicy SP2 w Płońsku, m.in.:

p.Jarosław Chyliński – Przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2; p.Marzena Kłosek-Niezabitowska i p.Ewa Konopka – przedstawiciele Zarządu Rady Rodziców oraz dawni przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2: p.Arkadiusz Rydzewski (były przewodniczący), i p.Grażyna Kierzkowska; p. Anna Gębarowska (dawna wicedyrektor SP2) oraz emerytowani pracownicy SP2.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Płońska:

p.Joanna Szczepańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr1 im. Bolesława Chrobrego; p.Teodozja Gorlewska -Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. S. Wyspiańskiego w Płońsku; p.Marzena Jóźwiak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II; p.Małgorzata Ziółkowska- Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywioły”; p.Marzena Szacherska- Dyrektor ZS nr 1 im. St.Staszica w Płońsku; p.Wiesława Junczak – DyrektorZS nr 2 im. L.Rutkowskiego w Płońsku; p.Jacek Kostrzewa Dyrektor ZS nr 3 w Płońsku; p.Karina Kmiecińska -Dyrektor I LO w Płońsku; p.Mariusz Wrzesiński Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia; Marzena Kunicka –Dyrektor Szkoły Muzyki i Tańca w Płońsku; p.Alina Paczkowska – Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Płońsku, p.Elżbieta Gołębiewska – Dyrektor Przedszkola Nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka; p.Justyna Liberek – Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Płońsku; p.Barbara Kostrzewa – Dyrektor Przedszkola Nr 4 „ Pod Zielonym Listkiem”; p.Aldona Górecka – Dyrektor Przedszkola Nr 5 „Jasia i Małgosi”.

Przedstawiciele władz kościelnych:

ks. Zbigniew Sajewski – Dziekan Dekanatu Płońskiego oraz Proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe; ks. Marek Zawadzki – Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Płońsku; ks. Tomasz Markowicz – Proboszcz Parafii św. Ojca Pio w Płońsku;

Dyrektorzy i przedstawiciele instytucji kulturalnych i społecznych:

p. Wiśniewska Elżbieta – Dyrektor MCK w Płońsku; p.Bożena Kaliściak; p.Waldemar Kunicki – Dyrektor MCSiR w Płońsku; -Dyrektor MBP im. H. Sienkiewicza w Płońsku; p.Mirosława Krysiak – Dyrektor Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska; p.Jarosław Brzozowski – Komendant Powiatowej Policji w Płońsku; p.Paweł Jakubowski – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, p.Bogdan Lewandowski – Komendant Straży Miejskiej; p.Elwira Konopka – kierownik Punktu Profilaktyki Uzależnień w Płońsku; p.Maria Zembrzuska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku; Adam Derdzikowski – pasjonat astronomii, popularyzator dzieła J.W.Jędrzejewicza, op. Koła Miłośników Astronomii w Płońsku;

Ponadto:

p.Janusz Popłonkowski- Radio Płońsk; p.Krzysztof Pietrzak-Radio Płońsk; p.Piotr i Żaneta Marczuk- LCS; p.Piotr Pszczółkowski-Redaktor Naczelny Extra Płońsk; p.Artur Kołodziejczyk – „Płońszczak”; p.Dawid Turowiecki- „ Płońsk w sieci” patron medialny; p.Piotr Urbaniak – Firma SEBEKS; p.Maria i Adam Szczepańscy; p.Jolanta Mikołajewska;

oraz gość specjalny – Sławomir Andrzej Torbus – syn wieloletniej Dyrektor SP2.

Sponsorzy uroczystości: p.Krzysztof Wiktorowicz -Firma Usługowo Dewelopersko- Handlowa ,,Dom”; p.Anita Drozdowska -ebotki.pl, p.Dariusz Marczewski-Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej; p.Beata Litewka -Hurtownia Opakowań Jednorazowych, p.Agnieszka i Paweł Obermeyer, p.Maciej Uznański-Kancelaria Adwokacka, p.Anna Popłonkowska-Kłopotowska -adwokat, p.Agnieszka Podsiedzik- Iris Biuro Podróży; p.Elżbieta Obrębska – adwokat; p.Józef i Anna Piotrowscy-Agro – Partner; p.Joanna Traczyńska-Vik-Plast; p.Anna i Jacek Kowalscy; p.Monika i Maciej Żurańscy; p.Magdalena Dominik Kretkiewicz; p.Justyna i Maciej Mazurowscy; p.Jan Berger – Wytwarzanie Wyrobów Ceramiki Budowlanej; p.Jacek Zbigniew Semeniuk- Emes; p.Jacek Fabiszewski – Drogeria Zacisze; p.Paweł Hondra – ,,Faba”, p.Magdalena Lubińska-TUI Centrum Podróży Płońsk; p.Dariusz Konofalski-Prezes Zarząd Bank Spółdzielczy w Płońsku; p.Katarzyna Machnacka – Apteka ul. Ogrodowa; p.Andrzej Liberek-Prezes FHU Liberpol; p.Elżbieta Górecka-La Cucaracha, p.Adam i Aleksandra Guzowscy, p.Dariusz Matuszewski PGK; p.Aneta Borowska; p.Erwin Sokólski; p.Tomasz Józwiak – Nadleśnictwo Płońsk; p.Zbigniew i Beata Woźniccy; p.Agnieszka i Mariusz Karwosińscy; p.Wioletta i Robert Kowalik – film o szkole; p.Paulina Kuranowska (z domu Sobecka) – opracowanie graficzne zaproszenia.

Jubileusz 60-lecia szkoły rozpoczęła uroczysta Msza Św. w kościele parafialnym św. M.M.Kolbe o godz. 9-tej. Przewodniczył jej ks. Zbigniew Sajewski – Dziekan Dekanatu Płońskiego oraz Proboszcz w/w parafii. Kazanie natomiast wygłosił ks. Radosław Dąbrowski.

    Po Mszy Świętej, uczestnicy wydarzenia uroczystym przemarszem udali się na teren szkoły.

    Prowadzący uroczystość: p.Magdalena Imbirska i p. Rafał Czeremański serdecznie powitali wszystkich uczestników doniosłego wydarzenia, a po wprowadzeniu sztandarów szkoły i odśpiewaniu Hymnu państwowego i Hymny szkoły, krótko przedstawili historię trzech sztandarów jakie szkoła posiada.

W trakcie swojej 60 letniej historii szkoła przeżyła trzy doniosłe uroczystości nadania sztandaru. Pierwszy sztandar szkoły pochodzi z roku 1975 i został ufundowany przez Radę Rodziców w związku z nadaniem szkole imienia Generała Karola Świerczewskiego. (…) Drugi sztandar szkoły pochodzi z roku 1996. Został szkole nadany na mocy uchwały Komitetu Rodzicielskiego z dnia 12 października wspomnianego 1996 roku w związku , jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały komitetu – „z okazji otwarcia rozbudowanej części szkoły oraz w uznaniu zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki”. (…). Trzeci sztandar nadany został szkole przez Radę Rodziców w dniu 26 września 2016 roku w związku z nadaniem placówce imienia wybitnego płońszczanina Jana Walerego Jędrzejewicza i jest eksponowany na wszystkich szkolnych jak i miejskich uroczystościach.”

Każdy ze sztandarów został również zaprezentowany przed całą społecznością.

    Po prezentacji sztandarów, przed szkołą został odsłonięty pamiątkowy obelisk, na którym wyryto słowa Jana Pawła II „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych ludzi” . Słowa są dedykowane wszystkim tym, którzy tworzyli historię naszej szkoły oraz sercem , talentem i pracą przyczynili się do jej rozwoju”. Wśród tych zasłużonych osób są Ci, którzy odeszli już do wieczności. W miejscu, do którego codziennie podążali, w którym zostawili cząstkę siebie. Ich pamięć uczciliśmy minutą ciszy.

Pamiątkowy obelisk jest darem Samorządu Miasta Płońska oraz parafii p.w. Maksymiliana Marii Kolbe dla społeczności szkolnej. Burmistrz Miasta przeznaczył środki na jego ustanowienie , a Proboszcz Zbigniew Sajewski podarował część kamienia, który upamiętnia setną rocznicę odzyskania niepodległości. Do przecięcia wstęgi zostali zaproszeni: pan Andrzej Pietrasik- Burmistrza Miasta Płońska, ks. Zbigniew Sajewski- proboszcz Parafii M.M.Kolbe, pan Jarosław Chyliński- przewodniczący Rady Rodziców SP 2, pani Bożena Dzitowska – dyrektor szkoły oraz – przedstawiciel społeczności uczniowskiej.

Następnie, ks. Zbigniew Sajewski poświęcił pamiątkowy obelisk i pobłogosławił całą społeczność szkoły.

 

      Po wyprowadzeniu sztandarów i zakończeniu części oficjalnej przed szkołą, przedstawiciele społeczności szkolnej oraz zaproszeni goście, udali się do sali widowiskowej MCK w Płońsku, gdzie o godz. 11-stej odbyła się dalsza część jubileuszowej uroczystości.

       Na początku zebranych zapoznano z historią szkoły i jej dniem dzisiejszym prezentując film zrealizowany w oparciu o archiwalne materiały oraz współcześnie nakręcone zdjęcia z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z udziałem uczniów. Następnie Dyrektor SP2 pani Bożena Dzitowska poinformowała zebranych, że jubileusz „Dwójki” został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie oraz Burmistrza Miasta Płońska. Patronatem medialnym uroczystość objął „Płońsk w Sieci”. Dalej, serdecznie powitała społeczność szkolną – emerytowanych i czynnych pracowników naszej szkoły oraz uczniów i ich rodziców, a także imiennie wszystkich zaproszonych gości i sponsorów. Pani dyrektor poinformowała również, że łącznie od sponsorów na zorganizowanie uroczystości, Szkoła Podstawowa nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza otrzymała 20 tyś.złotych. Ponadto, w ciepłych słowach powiedziała m.in.:

Szanowni państwo, w życiu tak jednostek, jak i całych społeczności mają miejsce zdarzenia niecodzienne. Służą one budowaniu poczucia tożsamości, więzi międzyludzkiej, ukazują wartość i znaczenie osób i zdarzeń. Sprawiają, że odrywamy się od przytłaczającej codzienności i doceniamy to, gdzie jesteśmy i tych, którzy są i byli obok nas. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień rozbudzi w nas te dobre uczucia, sprawi, że wyjdziemy wzmocnieni dobrym wspomnieniem. Powrócimy do dzieciństwa, młodości, zastanowimy się nad tym wszystkim, czego doświadczamy”.

    W dalszej części uroczystości, którą osobiście prowadziła pani dyr Bożena Dzitowska, głos zabrało wielu znamienitych gości, którzy w swoich wystąpieniach nie szczędzili wzruszających osobistych wspomnień związanych ze Szkołą Podstawową nr 2 w Płońsku, składając piękne życzenia i gratulacje dla całej społeczności szkolnej z okazji tak doniosłego jubileuszu.

      Jako pierwszy z gości głos zabrał p.Paweł Obermeyer – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ze wzruszeniem, podzielił się on swoimi wspomnieniami z czasów kiedy sam chodził do tej szkoły. Wspomniał nazwiska kilku swoich nauczycieli: pierwszego dyrektora – p.Klimiuka, p. Torbus, swoje wychowawczynie – p.Czarnecką i p. Dzierżanowską; kolegów i koleżanki – m.in. Kasię Walczak, która śpiewała na apelach oraz ich wspólne zabawy (np. grę w klasy, w gumę), zajęcia pozalekcyjne (np.wiórkowanie i pastowanie podłóg) oraz spotkania z kolegami. Nasz gość wspomniał m.in., że przez półtora roku miał zaszczyt nosić szkolny sztandar, a od klasy 4 do 8 był nawet szkolnym werblistą. Z dumą podkreślił, że Szkołę Podstawową nr 2 w Płońsku ukończyły również jego córki, które też wyniosły w tej szkoły nie tylko wiedzę, ale i nieocenione wartości, potrzebne w życiu dorosłym. Zwrócił także uwagę na dobry wybór wyjątkowego i ponadczasowego patrona, jakim jest dr J.W.Jędrzejewicz. Na koniec, w imieniu Marszałka i Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz swoim p.Obermeyer – złożył piękne życzenia dla całej społeczności szkolnej.

   Następnie, o zabranie głosu został poproszony p.Jacek Zawiśliński Dyrektor Delegatury MKO w Ciechanowie – reprezentujący Mazowieckiego Kuratora Oświaty, który do społeczności szkolnej powiedział m.in.: „…Dzisiejsza uroczystość 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 to dla całej społeczności bardzo ważna uroczystość, to moment do refleksji nad rolą jaką pełni szkoła w kształtowaniu umysłów i serc, szlachetności, życiowych postaw, wiary w ludzką dobroć. Jubileusze są wspaniałą okazją od wyrażania radości i podziękowań”. Ciepłe słowa wdzięczności skierował do dyrektora i grona pedagogicznego. Podziękował za cierpliwość i zaangażowanie, za wysiłek i codzienny trud włożony w kształtowanie postaw i charakterów uczniów. Życzył im, aby „dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem potrafili wspomagać i rozumnie wymagać, a równocześnie, by potrafili korzystać z pokładu optymizmu i radości życia swoich uczniów”. Dyrektorowi i całej społeczności szkolnej gratulował tego pięknego jubileuszu i dotychczasowych wyników. Serdeczne życzenia skierował też do uczniów, którym życzył, aby szkoła była dla nich miejscem poszukiwań wiedzy, dobra, prawdy, piękna, ale też żeby tu doświadczali zrozumienia, życzliwości i przyjaźni. Wszystkim życzył wytrwałości w wytyczaniu i osiąganiu nowych celów, twórczych pomysłów, oraz radości z osiąganych sukcesów, zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych.

  Kolejnym gościem którego pani dyr B.Dzitowska poprosiła o wystąpienie był p.Andrzej Pietrasik – Burmistrz Miasta Płońska. Za nim jednak to nastąpiło, organizatorzy przygotowali dla niego miłą niespodziankę – prezentację zdjęć z wydarzeń szkolnych, w których był obecny, jako podziękowanie za wieloletnią współpracę ze szkołą. Pani dyrektor dodała, że pan burmistrz od ponad 20 lat uczestniczy czynnie w życiu naszej szkoły. W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie podziękowała za te lata współpracy, wyrażając nadzieję na więcej.

      W swoim wystąpieniu pan Burmistrz serdecznie powitał wszystkich i podziękował za przygotowaną dla niego miłą niespodziankę. Nie kryjąc wzruszenia wspomniał m.in., że do tej szkoły chodziła również jego żona i córki, więc jego osobisty związek ze szkołą Dwójką jest jeszcze większy niż 23 lata pracy w Samorządzie. Pan Burmistrz zwrócił uwagę na to, że aktywność zawodowa i społeczna jego pokolenia przypadła na bardzo ciekawe czasy przemian: ustrojowych, politycznych, gospodarczych, a także oświatowych. Mówił, że został burmistrzem jako niespełna 33- letni, młody człowiek. Za czasów jego działalności w samorządzie, dokonano najpierw dekomunizacji mienia szkoły i od tej pory stały się one samorządowe; wdrożono reformę gimnazjalną, a teraz reformę powrotu do szkoły podstawowej; cały czas ustawicznie rozbudowywano bazę szkoły, żeby proces nauczania i wychowywania przebiegał w dobrych warunkach. Pan Burmistrz z uznaniem wspomniał wszystkich, którzy pracowali w naszej szkole przed rokiem 90-tym zaznaczając, że w chwili przejęcia jej przez samorząd była to szkoła, która miała swój dorobek i swoją tradycję. W dalszej części wypowiedzi przypomniał nazwiska wszystkich dyrektorów i vice dyrektorów SP2, z którymi miał okazję współpracować, a byli to: p.Józefa Torbus, p.Ewa Andrychowska, p.Maria Tarasiuk-Wasilewska, p.Maria Kostrzewa, p.Krzysztof Wyrzykowski , p.Danuta Idzikowka, p.Anna Gębarowska i obecnie p.Bożena Dzitowska, p.Joanna Ostrowska oraz p.Marianna Kozłowska. Mówił, że ze wszystkimi tymi dyrektorami miał bardzo wiele osobistych, dobrych relacji – każdy z nich był trochę inny i każdy z wielką pasją podchodził do swojej pracy, każdy był też i pedagogiem i wielkim społecznikiem. Szczególnie ciepło wspomniał panią dyr Józefę Torbus, która nie liczyła swojego czasu pracy i czasami pracowała nawet w soboty i w niedziele. Było ją łatwo znaleźć w szkole, „prawie zawsze w tej szkole była”.

    Pan Burmistrz przypomniał również wiele historycznych dat związanych z przedsięwzięciami, programami, projektami, przebudową i modernizacją szkoły oraz terenu przyszkolnego, przybliżając również szczegółowe dane finansowe (m.in. takie działania jak: udział szkoły w programie rządowym „Złotówka do złotówki”, dobudowa lewego skrzydła szkoły, modernizacja budynków, dobudowa nowej hali sportowej, wybudowanie pierwszego boiska ze sztuczną nawierzchnią, i in.). Mówił, że ta szkoła była zawsze szkołą innowacyjną, otwartą na stowarzyszenia, na parafię, zawsze była w niej dobra współpraca rodziców. Podsumowując dodał, że w ostatnich latach szkoła uczestniczyła w 9 projektach ze środków unijnych, np.: „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach 1-3”, „Nauka dobry sposobów na lepszą przyszłość”, „Wiem więcej, umiem więcej”, i in.

     Na zakończenie wypowiedzi pana Burmistrza, pani dyrektor Dzitowska serdecznie podziękowała panu Burmistrzowi za dotychczasową współpracę i pracę na rzecz naszej szkoły, składając na jego ręce symboliczny bukiet kwiatów.

    Wypowiedź pana Burmistrza uzupełniła p. Teresa Kozera – Wiceburmistrz Miasta Płońska, słowami które zostały zapisane i zostaną w historii szkoły;

Szanowna pani Bożena Dzitowska Dyrektor SP nr 2– Dzisiejsza uroczystość jest dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły dniem podniosłym i za razem to powód do satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, to stosowna chwila do wyrażenia wdzięczności tym, którzy swym zaangażowaniem i wytrwałą pracą przyczynili się do rozwoju placówki. Składamy serdeczne podziękowania dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za dotychczasową działalność, wytrwałość, serce i oddanie z jakim wykonują swą codzienną pracę na rzecz kolejnych pokoleń młodych Płońszczan. Niech w murach waszej szkoły wzrastają solidnie wykształceni i dobrze wychowani absolwenci. Całej społeczności szkolnej życzymy dobrej satysfakcji i dalszych owocnych lat pracy, a także kontynuowania i rozwijania najlepszych tradycji szkoły. W imieniu Samorządu miasta Płońska, Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Zienkiewicz i Burmistrz Miasta Płońska – Andrzej Pietrasik”. Pani Burmistrz również dołączyła się do tych życzeń i gratulacji, dziękując za prawie 16-letnią współpracę.

   Jako następny, głos zabrał p. Andrzej Stolpa – Starosta Powiatu Płońskiego, który serdecznie gratulował całej społeczności szkolnej dostojnego jubileuszu i złożył na ręce pani dyr Dzitowskiej tabliczkę z pięknymi życzeniami zredagowanymi przez panią Annę Dumińską – Kierską, podpisanymi również przez pana Jana Mączewskiego, a także jego osobę. Pan Starosta, podobnie jak i jego przedmówcy – podzielił się również swoimi osobistymi wspomnieniami związanymi ze Szkołą „Dwójką”. Pan Starosta mówił, że ma piękne wspomnienia tej szkoły, jako miejsca ciepłego, życzliwego, pełnego zaangażowanych i ciepłych ludzi. Jako absolwent tej placówki ze wzruszeniem wspomniał swoje wychowawczynie: p.Barbarę Banaszewską, p.Barbarę Duszczyk, a także p. dyr. Stefana Olewińskiego, p.dyr Józefę Torbus, swoich kolegów i koleżanki oraz kilka sytuacji szkolnych, które na zawsze zachowa w pamięci. Ta szkoła dała dobre podstawy językowe, zdolność do samodzielnego myślenia i przekazała wystarczającą wiedzę także jego córkom. Na koniec przemówienia pan Starosta, życzył całej społeczności szkolnej wszystkiego najlepszego.

    Do zabrania głosu została poproszona również p. Anna Dumińska-Kierska – Vice-starosta Powiatu Płońskiego, która pełniła również wieloletnią funkcją wizytatora naszej szkoły. Swoją wypowiedź, podobnie jak i przedmówcy – rozpoczęła od powitania wszystkich zebranych na uroczystości. Zwracając się do społeczności szkolnej, wspomniała 11-letni okres swojej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Płońsku, począwszy od 1992 r. Dzieląc się wspomnieniami, mówiła, że w tym czasie, największe wrażenie wywarła na niej pani dyr Józefa Torbus. Później p.Torbus stała się także jej koleżanką jako Radna z Rady Powiatu, gdzie była zawsze swoistym „głosem sumienia” – bardzo rozsądnym i konstruktywnym, dobrze działając na rzecz Powiatu Płońskiego. Pani Duńska-Kierska dodała również, że „z tą szkołą wiążą się zawsze najlepsze wspomnienia. Była to zawsze wspaniała szkoła, osiągająca sukcesy, gdzie był porządek, gdzie była dyscyplina, gdzie był szacunek do siebie nawzajem… Najważniejsi w tej szkole byli zawsze uczniowie – ich rozwój i przyszłość oraz to, kim będą w przyszłości”. Gratulując szkole wielu wspaniałych absolwentów, życzyła dalszych sukcesów.

  W dalszej części uroczystości w imieniu p.Aleksandra Jarosławskiego – Wójta Gminy Płońsk głos zabrała p.Ilona Sklepińska, która na ręce pani dyrektor, z okazji 60-lecia szkoły przekazała serdeczne życzenia, gratulacje oraz wyrazy uznania: „Niech ten piękny Jubileusz będzie źródłem do satysfakcji i zadowolenia z dotychczasowych osiągnięć i zarazem bodźcem do podejmowania kolejnych, zawodowych wyzwań i realizacji wyznaczonych celów.” W imieniu pana Wójta oraz samorządu gminy Płońsk, życzyła dalszych sukcesów oraz powodzenia w realizacji zaplanowanych celów i zamierzeń.

    Głos zabrał również ksiądz kan. Zbigniew Sajewski Dziekan oraz Proboszcz Parafii M.M.Kolbe, który zwracając się do zebranych mówił:

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – w nawiązaniu do tych słów i do 100- rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dziękuję za te 60-lat, które daliście naszej umiłowanej Ojczyźnie…”. Z okazji jubileuszu złożył serdeczne życzenia całej społeczności szkolnej, podziękował za dobrą współpracę z parafią i obiecał opiekę duchową nad szkolną społecznością.

   Kolejnym jubileuszowym mówcą był p.Jarosław Chyliński – przewodniczący Rady Rodziców SP 2. Przypomniał on słowa ks.Radosława z dzisiejszej homilii, że „Jubileusz, to połączenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”. W imieniu zarządu Rady Rodziców, zwracając się do dyrekcji i nauczycieli szkoły – mówił: „W tym szczególnym dniu, chciałbym przede wszystkim podziękować za wszystko, co robicie dla naszych dzieci – za troskę, zaangażowanie, poświęcenie, za wszystko to, co jest udziałem naszych dzieci”. Pogratulował jubileuszu i życzył, aby ten jubileusz był inspiracją do nowych wyzwań. Ponadto, z okazji 60-lecia szkoły, na ręce Pani dyrektor przekazał od Rady Rodziców- Pamiątkową tabliczkę gratulacyjną oraz voucher na kwotę 3 tys. zł. na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły.

    Następnie, swoje gratulacje z okazji niezwykłego święta szkoły oraz osobiste wspomnienia związane z tą szkołą, przekazała p. Maria Trębska – Prezes Oddziału ZNP w Płońsku. Pani Prezes mówiła, że chociaż nie była nigdy uczennicą Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku, to bardzo dużo do niej chodziła z tej racji, że tą szkołę skończył jej syn i wnuk. Miała również okazję bardzo często wyjeżdżać z młodzieżą tej szkoły na różne zawody sportowe. Zwróciła uwagę na to, że „60 lat, to wcale nie tak dużo, a tyle wybitnych jednostek szkoła wypuściła”, wyraziła swoje przekonanie, że dzieci bardzo dużo z tej szkoły wynoszą, a wpojone im wartości sprawiają, że stają się dobrymi ludźmi. Na zakończenie – wszystkim nauczycielom życzyła wytrwałości w tym trudnym zawodzie, a młodzieży pięknych sukcesów.

   W imieniu p.Henryka Zienkiewicza, Przewodniczącego Rady Miejskiej, głos zabrały wiceprzewodniczące Rady Miejskiej: p.Alina Urszula Braulińska i p.Małgorzata Justyna Adamska-Jasińska. Witając wszystkich zebranych, obydwie panie vice-przewodniczące podzieliły się swoimi osobistymi wspomnieniami związanymi ze szkołą nr 2 oraz jej dawną dyrektor – p.Józefą Torbus. Następnie, odczytały list pana Przewodniczącego do pani Dyrektor szkoły Bożeny Dzitowskiej.

…W imieniu własnym oraz Radnych Rady Miejskiej w Płońsku, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody Jubileuszu 60-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku. To ważny moment w historii szkoły, ale także znaczący dla jej absolwentów, nauczycieli i rodziców. Jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostaną w pamięci. Szkoła Podstawowa nr 2 im. J.W.Jędrzejewicza w Płońsku od pokoleń jest szkołą cenioną przez mieszkańców ziemi płońskiej, stanowi dumę Płońska i jest rozpoznawalnym symbolem naszej małej Ojczyzny. To właśnie wychowanie szkolne tworzy podbudowę całego dalszego kształcenia. Stanowi fundament, którego solidność i trwałość są niezbędne i niezastąpione w dalszym systemie edukacji. Pragnę podziękować za wysiłek – pani Dyrektor, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom placówki. Życzę satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy oraz wielu lat dalszej tak owocnej działalności.

Z wyrazami szacunku – Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Zienkiewicz”.

   Gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszu szkoły, na ręce pani Dyrektor złożyło także wielu innych, zaproszonych na tą uroczystość gości, m.in. Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu miasta Płońska, a także gość specjalny – p. Sławomir Torbus – syn dawnej, wieloletniej Dyrektor szkoły.

    Dziękując za gratulacje oraz życzenia i upominki od zaproszonych gości, Pani Dyrektor stwierdziła, że są one nie tylko dla niej , ale i „…dla tych wszystkich, którzy byli w tej szkole i są w tej szkole, są dla tych wszystkich, którymi ta szkoła stoi…”.

    Miłym akcentem uroczystości było wręczenie gościom, emerytowanym i czynnym długoletnim pracownikom szkoły – pamiątkowej publikacji o SP 2 wydanej z okazji Jubileuszu 60- lecia, którą przygotował zespół redakcyjny w składzie: p.Marzanna Chełmicka i p.Teresa Zarodkiewicz. Zawiera ona wspomnienia wielu osób związanych ze szkołą, wśród których są również zaproszeni na uroczystość goście.

    Jubileuszową uroczystość uświetnił okolicznościowy występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, prezentujący historię szkoły. Towarzyszył mu znany głos jednego z redaktorów Radia Płońsk – p.Janusza Popłonkowskiego. Spiker radiowy informował, co w tym czasie działo się w kraju i na świecie. Inscenizację, przygotowaną według scenariusza napisanego przez panie: Joannę Rachobińską, Mariannę Kozłowską, Małgorzatę Morawską oraz Barbarę Liberek, uzupełniała multimedialna prezentacja zdjęć z życia szkoły w czasie jej 60-letniego istnienia, przygotowana przez: p.Magdalenę Machnacką i p.Magdalenę Wyrczyńską.

 Po części oficjalnej, goście przybyli na uroczystość zostali zaproszeni na mały poczęstunek, który był okazją do wielu prywatnych, wzruszających spotkań, często po długich latach.

 

   Jubileuszowej uroczystości Szkoły Podstawowej nr 2, towarzyszyła wystawa opowiadająca o jej historii, przygotowana w oparciu o archiwalne zdjęcia i dokumenty oraz kroniki szkolne. Każdy uczestnik tego doniosłego wydarzenia miał również możliwość złożyć w kronice szkolnej pamiątkowy wpis.

      Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. J.W.Jędrzejewicza – przeminął w miłej i podniosłej atmosferze, przeplatanej ciepłymi słowami, wspomnieniami oraz często łzami wzruszenia. Chwile te z pewnością na długo, a może nawet i na za zawsze – pozostaną w pamięci całej społeczności szkolnej i wszystkich gości.

 

Not./fot.: Małgorzata Irena Morawska

 

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates