Rozliczenie finansowe – rok szkolny 2017/2018

Rozliczenie finansowe

Rady Rodziców przy SP Nr 2 w Płońsku

Rok szkolny 2017/2018

stan kasy na początek roku   –   1.233,16 zł                                                                stan konta bankowego           – 12.582,85 zł

DOCHODY

  1. Wpłaty od rodziców –  740,00 zł
  2. Wpłaty od sponsorów na konkursy i jubileusz szkoły       –  250,00 zł
  3. Inne wpłaty –  9146,00

================================

                                                               Razem:    60.136,00 zł

WYDATKI

  1. Zakup pomocy i wyposażenia  do klas     –  664,02 zł
  2. Zakup materiałów opatrunkowych do gabinetu pielęgniarki – 269,10 zł
  3. Koszt uroczystości i imprez szkolnych – 11.524,53
  4. Zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach –  103,26zł
  5. Dofinansowanie obiadów dla dzieci –  918,00 zł
  6. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i wycieczki dla 3 uczniów  – 1.200,00 zł
  7. Opłaty za operacje bankowe – 118,00

===============================

                                                              Razem:     44.796,91

 

 

Stan gotówki w kasie i  na koncie bankowym  na koniec roku szkolnego 2017/2018  –   29.155,10

 

 

 

 

Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates