Uchwała nr 1/2018/2019

Rada Rodziców przy SP Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku

Numer uchwały: 1/2018/2019

Data: 10.09.2019r.

w sprawie: wyboru oferty ubezpieczenia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku
Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm). Rada Rodziców postanawia, co następuje:

§ 1.
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku dokonała wyboru oferty ubezpieczenia uczniów z następujących złożonych w sekretariacie szkoły ofert:
1. TUiR Allianz Polska S.A 2. AVIVA 3. Dom Ubezpieczeniowy Spectrum 4. InterRisk 5. Konsorcjum Gestum Broker Sp. z.o.o i Fortis Broker Sp. z.o.o 6. PZU Edukacja
§ 2.
W wyniku szczegółowej analizy złożonych ofert pod względem wysokości składki oraz zaproponowanych warunków ubezpieczenia Zarząd Rady Rodziców dokonał wyboru oferty TUiR Allianz Polska S.A. ze składką 38,24zł.- wariant 1 (suma ubezpieczenia 10.000zł.)
§ 3.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Rodziców do przekazania uchwały Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku.

Sekretarz:                                                                     Przewodniczący Rady Rodziców:
Ewa Konopka                                                                               Jarosław Chyliński

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates