Zajęcia matematyczne III d

Uczniowie klasy III d biorą udział w dodatkowych zajęciach z matematyki, podczas których rozwijają swoje zainteresowania i zdolności. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach i chętnie podejmują działania w ramach realizacji różnorodnych zadań. Korzystają z wielu źródeł informacji i wykorzystują w pracy technologię informacyjną, Dostrzegają matematykę w różnych aspektach życia, a także rozwiązują problemy i poszukują sposobów ich rozwiązania. Na zajęciach podejmują różnorodne działania matematyczne i doskonalą umiejętność planowania i organizowania pracy indywidualnej, w parach i w grupie.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates