Zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Płońsku

    W roku szkolnego 2017/2018 roku odbywają się zajęcia profilaktyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej w klasach szóstych siódmych i w trakcie realizacji w klasach piątych. W klasach szóstych i siódmych realizowano program „Debata.

z_artykulu_1 z_artykulu_2 z_artykulu_3 z_artykulu_4

     Program „Debata” jest przeznaczony dla młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież. To z kolei służy planowaniu dalszych oddziaływań w szkole i w domu.

     W klasach piątych realizowany jest program „Domowi Detektywi’. Program Domowych Detektywów przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych (lub piątych) szkół podstawowych. Jego celem jest opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu.

    Uczniowie uczestniczący w zajęciach profilaktycznych wykazywali zainteresowanie i zaangażowanie w zajęcia. Ankiety ewaluacyjne pokazały, że zwiększyły się ich wiadomości na temat konsekwencji spożywania alkoholu.

    Programy prowadzone są przez p. pedagod Grażynę Mioduszewską i p. psycholog Ewę Długoszewską.

Not. Grażyna Mioduszewska

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates