Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 r. Zauważono  potrzebę promocji wielojęzyczności, zwrócenia uwagi na chronienie różnorodności językowej oraz problem wymierania języków i kultur.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

Po polsku mówi około 50 mln ludzi. Język nasz należy do grupy języków słowiańskich i uchodzi za jeden z najtrudniejszych na świecie. Kłopoty obcokrajowcom sprawiają zwłaszcza litery „szeleszczące” jak sz, s, ź, ć, ś… oraz dwuznaki. Czasami irytują zdrobnienia, które przez Polaków są chętnie używane.

Pisownia nie jest łatwa, o czym przekonali się w dniach 19 – 23 lutego uczniowie klas IV, V, VI – uczestnicy pierwszego etapu szkolnego konkursu „Ekspert Ortografii”.

Dzieci pod opieką polonistów przygotowały także okolicznościowe gazetki ścienne oraz plakaty. Podczas happeningu zwracały uwagę na piękno mowy ojczystej, manifestowały potrzebę dbałości o kulturę języka, poprawność wymowy i pisowni, akcentowały przywiązanie do tradycji, literatury.

Na szkolnym facebooku zamieszczono także filmik nagrany przez uczniów, a będący zapisem krótkich wywiadów. Wśród rozmówców znalazły się: p. dyr. Bożena Dzitowska i p. dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej – p. Bożena Kaliściak oraz uczniowie naszej szkoły. Rozmawiano o zainteresowaniach czytelniczych, roli biblioteki i książki w życiu każdego człowieka oraz potrzebie doskonalenia poprawności językowej.

Podjęte działania były doskonałą okazją do integracji społeczności szkolnej.

Not. : M.Chełmicka i Z.Zarodkiewicz

Fot. : M.Morawska

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates