26 lutego – Dzień Polskiego Hymnu Narodowego

Uczczenie Hymnu Narodowego w naszej szkole

26 lutego 1926 roku – „Mazurek Dąbrowskiego” – został oficjalnie nazwany hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.

    Dla uczczenia tego podniosłego dnia w naszej szkole, w poniedziałek, 26 lutego 2018r. na piątej godzinie lekcyjnej nauczyciele przypomnieli uczniom najważniejsze informacje o czasie i okolicznościach powstania naszego hymnu, a także o należnej postawie podczas jego wykonywania. Następnie wszystkie klasy wzorowo hymn odśpiewały.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

    Warto zapamiętać, że pieśń „Mazurek Dąbrowskiego” – czyli „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” powstała w 1797 r. we Włoszech w miasteczku Reggio. Słowa hymnu – zostały napisane przez Józefa Wybickiego. Autor melodii, opartej na motywach ludowego mazurka pozostaje nieznany.

JozefWybicki 240px-Mazurek_Dąbrowskiego_manuscript

Tekst według pisowni rękopisu Wybickiego:

Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
szablą odbijemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski
do Polski z ziemi włoski
za Twoim przewodem
złączem się z narodem.

Jak Czarnecki do Poznania
wracał się przez morze
dla ojczyzny ratowania
po szwedzkim rozbiorze.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę
będziem Polakami
dał nam przykład Bonaparte
jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany:
„słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany”.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Na to wszystkich jedne głosy:
„Dosyć tej niewoli
mamy Racławickie Kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli”.

Treść tej najważniejszej dla Polaków pieśni była zmieniana, aktualna wersja brzmi tak:

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates