Uchwała w sprawie: wyboru oferty wykonania zdjęć uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku.

 

Rada Rodziców przy SP Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku

Numer uchwały:

2/2017/2018

Data:

08.09.2017r.

w sprawie: wyboru oferty wykonania zdjęć uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku

Na podstawie art. 54 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) Rada Rodziców postanawia, co następuje:

§ 1.

W wyniku szczegółowej analizy złożonych ofert firm wykonujących fotografie uczniów Zarząd Rady Rodziców dokonał wyboru oferty FotoJakowscy Płock, ul. Mickiewicza 1A.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Rodziców do przekazania uchwały Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku.

Sekretarz:                                                                                                                          Przewodniczący Rady Rodziców:
Ewa Konopka                                                                                                                                 Jarosław Chyliński

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates