Program profilaktyczny „CUKIERKI” w SP2

     W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki prowadzone są działania z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.

     We wszystkich klasach 0-III realizowany jest program z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień pt. „Cukierki”. To przedsięwzięcie zostało oparte na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pod tym samym tytułem – „Cukierki”. Zarówno bajka, jak i realizowany program, powstały jako element współpracy SP nr 2 w Płońsku z fundacją Homo Homini i  Ministerstwem Edukacji Narodowej.

    Głównymi celami tego programu jest przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych oraz rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do nauczycieli, którzy mogą udzielić dzieciom wsparcia w problemach mających miejsce w szkole.

    W związku z realizacją tego programu profilaktycznego wystawiono dwukrotnie (w dn. 8.05 i 11.05. 2017r.) spektakl pt. „Cukierki” przygotowany przez nauczycieli wspomagających. Odbiorcami byli uczniowie klas młodszych, głównie trzecich.

    Celem spektaklu było  przesłanie adresowane do każdego dziecka – należy wystrzegać się obcych dorosłych, którzy częstują dziecko cukierkami. Cukierki w inscenizacji symbolizują substancje odurzające. Program profilaktyczny „Cukierki” realizują nauczyciele posiadający certyfikat uprawniający do prowadzenia tego programu.

Podczas inscenizacji w rolach głównych wystąpili nauczyciele SP nr 2:

Narrator – Angelika Duklanowska

Czarodziej Sopuch – Ewa Maciątek

Szczur Podstępek – Justyna Michalska

Tomek – Magdalena Wyrczyńska

Dziewczynka – Marta Olejniczak

Dzieci – Lidia Bogdańska, Agnieszka Niesiobędzka, Maria Ozdarska

Pani Stasia – Iwona Jeziak

Pani Felicja – Katarzyna Pietruszewska

Pan Roman – Agnieszka Antosik

Muzyka – Magdalena Machnacka

Zapowiadający – Ewa Długoszewska

 DSCN0755 DSCN0690 DSCN0694 DSCN0710 DSCN0713 DSCN0716 DSCN0717 DSCN0729 DSCN0730 DSCN0731 DSCN0735 DSCN0736 DSCN0737 DSCN0740 DSCN0743 DSCN0745 DSCN0747 DSCN0748 DSCN0752

     Przestawienie spotkało się z dużym aplauzem. Nie co dzień uczniowie mogą zobaczyć w rolach aktorów swoich nauczycieli.

    Uczestnikami programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomani są również starsi uczniowie naszej szkoły. Programy te realizowane są przez szkolnych pedagogów oraz specjalistów z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

Opracowanie: zespół nauczycieli

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates