I Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Płońska

SAMSUNG CSC

W środę, 26 kwietnia o godzinie 10.00 w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbył się I Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Płońska, którego organizatorem jest nasza szkoła.

          Przegląd skierowany był do uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych z terenu miasta Płońska. Celem przeglądu było wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej, poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych, wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej, popularyzacja piosenek o tematyce patriotycznej, podniesienie świadomości narodowej i pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.

         Międzyszkolny przegląd rozpoczął się krótkim wprowadzeniem historycznym nawiązującym do zbliżającej się rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zaprezentowanym przez naszą uczennicę Aleksandrę Tobolską oraz imiennym powitaniem wszystkich zaproszonych gości, odczytanym przez panią Magdalenę Wyrczyńską, która uroczystość poprowadziła.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

           Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: pani Iwona Zdunek – przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty, pan Andrzej Pietrasik – Burmistrz Miasta Płońska, pan Andrzej Stolpa – Starosta Powiatu Płońskiego, pani Ilona Sklepińska – przedstawicielka Wójta Gminy Płońsk, pani Elżbieta Wiśniewska – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, pani Małgorzata Ziółkowska – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywioły”, pani Alicja Kwiatkowska – Wicedyrektor Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Płońsku, pani Joanna Szczepańska – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, pan Jarosław Chyliński – Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Płońsku oraz Przewodniczący Rady Rodziców naszej szkoły, pan Piotr Marczuk – prezes firmy LCS, pan Adam Guzowski – prezes zarządu firmy Durasan, pani Grażyna Hondra – przedstawiciel Prezesa Zarządu Faba S.A., a także uczestnicy Przeglądu Pieśni Patriotycznej oraz uczniowie i nauczyciele płońskich szkół.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

Szczególne słowa powitania i podziękowania za przyjęcie zaproszenia do pracy w Jury, zostały skierowane do: pani Marzeny Kunickiej – Dyrektora Szkoły Muzyki i Tańca Nutka w Płońsku, pana Mariusza Wrzesińskiego – Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płońsku oraz Pana Adama Jakubowskiego – nauczyciela muzyki w Zespole Szkół w Nacpolsku.

SAMSUNG CSC

         Podczas wydarzenia nie zabrakło również przedstawicieli mediów: „Extra Płońsk”,Tygodnika „Płońszczak” oraz Radia Płońsk.

         Witając wszystkich zgromadzonych, pani Dyrektor Bożena Dzitowska podziękowała panu Burmistrzowi Miasta Płońska za objęcie tej uroczystości – honorowym patronatem i opowiedziała skąd wziął się pomysł na zorganizowanie Międzyszkolnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Geneza tego wydarzenia wiąże się z 11 listopada 2016r., kiedy to grupa młodych nauczycieli – opiekunów Szkolnego Samorządu Uczniowskiego (t.j.: p.Magdalena Wyrczyńska, p.Angelika Duklanowska, p.Magdalena Machnacka, p.Kamil Gwóźdź oraz p.Łukasz Zacieski) – zorganizowała Wewnątrzszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej. Duże zainteresowanie naszych uczniów tym konkursem oraz wysoki poziom muzyczny, jaki reprezentowali – zainspirował organizatorów do rozszerzenia zakresu konkursu o inne szkoły. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że ta impreza już na stałę wpisze się do kalendarza corocznych wydarzeń w naszym mieście.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

        W dalszej części uroczystości głos zabrała pani Iwona Zdunek reprezentująca Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie – p. Aurelię Michałowską, a także Honorowy Patron konkursu, Burmistrz Miasta Płońska – pan Andrzej Pietrasik oraz Starosta Powiatu Płońskiego – pan Andrzej Stolpa. W ciepłych słowach goście gratulowali organizatorom pomysłu na konkurs, podkreślając jak propagowanie polskich pieśni patriotycznych jest ważne dla całego naszego społeczeństwa.

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

       Po przemówieniach wprowadzających, w imię szacunku dla symbolu narodowego jakim jest hymn – wszyscy obecni na sali wspólnie odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”.

SAMSUNG CSC

       Następnie, rozpoczęła się zasadnicza część Międzyszkolnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych. W przeglądzie wzięło udział 48 uczestników, którzy prezentowali swoje możliwości wokalne w trzech kategoriach wiekowych: Kategoria Uczniów klas I-III, kategoria klas IV-VI oraz kategoria gimnazjum. W tegorocznej emisji tego konkursu udział wzięło 5 płońskich szkół, tj.: Szkoła Podstawowa nr 2. im. Jana Walerego Jędrzejewicza, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Żywioły”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II. W każdej kategorii i z każdej szkoły – wystąpił solista i zespół. Poziom prezentacji muzycznych uczestników konkursu – był naprawdę bardzo wysoki. Jury oceniała wystąpienia biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, znajomość tekstu i dykcję, muzykalność i warunki głosowe wykonawców, oraz interpretacje utworu i ogólny wyraz artystyczny.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

   W czasie, kiedy członkowie Jury naradzali się i podliczali punkty, na scenie zobaczyliśmy pokazy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza, którzy zaprezentowali min. wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej, polskie tańce narodowe: „Polonez” i „Krakowiak” oraz zaskakujący występ szkolnej grupy gimnastyczno-akrobatycznej.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

      Wreszcie nadszedł moment niecierpliwie wyczekiwany przez wszystkich uczestników oraz widownię – rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród, którego dokonali: p.Burmistrz Andrzej Pietrasik i przedstawicielka Kuratorium p.Iwona Zdunek oraz Dyrektor naszej szkoły p.Bożena Dzitowska.

       Ze względu na to, że wszyscy uczestnicy przeglądu włożyli ogrom pracy w przygotowanie się do konkursu, każdy z nich otrzymał dyplom oraz pamiątkowy kubek.

SAMSUNG CSC

 SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

       W imieniu całego zespołu Jury, p.dyr Marzena Kunicka pogratulowała uczestnikom pięknych występów i przedstawiła wyniki konkursu:

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

Laureatami I Międzyszkolnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej 2017 są:

W kategorii SOLISTA klas I-III – zwyciężyła Agata Kawczyńska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza, która zaśpiewała piosenkę pt. „Dziewczyna z granatem”

W kategorii ZESPÓŁ klas I-III – zwyciężył Zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w składzie: Bieglecka Anna, Koper Maja, Łukaszewska Zuzanna, Sobańska Paulina, Gąsiorowska Alicja, Pawlak Natalia, Dzięgielewska Wiktoria, Komosińska Zofia. Zespół wykonał piosenkę pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”.

W kategorii SOLISTA klas IV- VI – zwyciężyła Łucja Brzeska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza, która wykonała utwór pt. „Ptakom podobni”.

W kategorii ZESPÓŁ klas IV-VI – zwyciężył Zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza, w składzie: Maria Domańska , Alicja Jabłońska, Maja Kowalska, Weronika Dębska, Zuzanna Rapusta, Łucja Brzeska, Amelia Szczawińska, Maja Mudzikowska. Zepół wykonał piosenkę pt. „Dziś idę walczyć mamo”.

W kategorii SOLISTA GIMNAZJUM – Zostało przydzielone wyróżnienie dla Anny Liberadzkiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, która wykonała utwór pt. „To nasza Ojczyzna”

W kategorii ZESPÓŁ Z GIMNAZJUM – zostały przydzielone wyróżnienia dla Zespołu reprezentującego Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – Klaudii Rybackiej i Dominiki Krawczyk, które zaśpiewały utwór pt. „Dziewczyna z granatem”oraz zespół reprezentujący Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w składzie: Aleksandra Sienkiewicz i Karol Felczak ,którzy wykonali utwór pt. Partyzant” z repertuaru zespołu Dżem.

           Laureaci otrzymali nagrody, których Sponsorami byli: Wójt Gminy Płońsk, firma Durasan, Faba S.A oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im.J.W.Jędrzejewicza w Płońsku.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

     Na koniec nie zabrakło także podziękowań i kwiatów dla Jury oraz wspólnej fotografii.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

       Uroczystość zakończyła się małym poczęstunkiem dla wszystkich zaproszonych gości. Z pewnością, Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej na stałe wejdzie do kalendarza imprez miejskich, gdyż jest to doskonały sposób na kształtowanie w młodym pokoleniu postaw patriotycznych. Wyrażony w pieśniach szacunek dla historii Polski i do symboli narodowych rozwija w naszym społeczeństwie postawę dumy z bycia Polakiem!

Not.: M,Morawska i M.Wyrczyńska

Fot.:M.Morawska

 

 

 

 

 

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates