Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 

1.     Jarosław Chyliński – Przewodniczący

2.     Aleksander Jarosławski – Z-ca Przewodniczącego.

3.  Marzena Niezabitowska-Kłosek – Z-ca Przewodniczącego.

4.     Kamil Lubiński – Skarbnik.

5.     Ewa Konopka – Sekretarz.

6.     Ewa Piątkowska – Członek

7.     Agnieszka Dąbrowska – Członek.

8.     Agnieszka Marczuk – Członek.

9.     Aneta Lewandowska-Mielcarek – Członek.

Skład Prezydium RR:

1.     Jarosław Chyliński – Przewodniczący

2.     Aleksander Jarosławski – Z-ca Przewodniczącego.

3.  Marzena Niezabitowska-Kłosek – Z-ca Przewodniczącego.

4.     Kamil Lubiński – Skarbnik.

5.     Ewa Konopka – Sekretarz.

 

Skład Komisji Rewizyjnej RR:

1.     Grzegorz Ługowski.

2.     Aleksandra Sawicka.

3.     Daria Kurnicka-Kuligowska.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates