Profilaktyka w SP Nr 2 w Płońsku

Maj i czerwiec to okres wzmożonych oddziaływań wychowawczych w naszej szkole. Koordynatorami tych działań byli pedagodzy szkolni: Grażyna Mioduszewska i Janina Urbańska.

Dla każdej z klas mieliśmy ofertę:

Klasy 0-3

       To w jaki sposób spędzamy wolny czas i odżywiamy się jest istotne dla naszego dobrego samopoczucia i zdrowia. Należy więc od najmłodszych lat wdrażać dzieci do dokonywania dobrych wyborów w tej kwestii. Chcąc uwrażliwić najmłodszych na te ważne zagadnienia, w naszej placówce dla klas 0-3 odbył się spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Kurtyna
z Krakowa. Odtwórcy ról skutki spędzania czasu wolnego przed komputerem i nawyki złego odżywiania się przedstawili w humorystyczny sposób. Taki przekaz ma szansę trafić do obecnych na spektaklu wychowanków i oby tak było

Klasy 3

      W kasach 3 odbyły się warsztaty profilaktyczne
„Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach”. Uczniowie pod kierunkiem prowadzącej warsztaty, pani Katarzyny Banasiak, omówili różne szkolne sytuacje konfliktowe. Bardzo ważną kwestią poruszoną na spotkaniu było nabywanie umiejętności, które pozwolą zmierzyć się z takimi sytuacjami
i umiejętność rozwiązywania ich. Dzieci poradziły sobie doskonale stosując w praktyce, jak na razie zaaranżowanej, zdobytą wiedzę. Poznanie „Łańcucha kontroli złości” zapewne w przyszłości pozwoli
na lepsze panowanie nad emocjami.

Klasy 4

        W mijającym miesiącu w naszej szkole odbywały się zajęcia profilaktyczne we wszystkich klasach czwartych. Były one realizowane przy współpracy
z Punktem Profilaktyki i Uzależnień w Płońsku. Koordynatorem zajęć na terenie szkoły była pedagog Grażyna Mioduszewska, zaś realizatorem firma Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa. Zajęcia prowadzone na temat „Zgrana klasa, potrafię rozwiązywać konflikty” były prowadzone przez mgr Katarzynę Banasiak – pedagoga, specjalistkę
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki uzależnień. W dużej mierze działania profilaktyczne skupiały się na tworzeniu wspierającego, przyjaznego klimatu, który pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i poczucie wartości.

Klasy 5

       W dniu 8 i 9 czerwca znów mieliśmy okazję gościć przedstawicieli
z Centrum Działań Profilaktycznych z miejscowości Gdów – pana Adama Bojakowskiego oraz pana Dawida Droździkowskiego, którzy dla klas piątych przeprowadzili zajęcia na temat „Zaplątani w sieci”. Uczniowie dzięki nim poznali zasady bezpiecznego korzystania z internetu
oraz dowiedzieli się do kogo mogą zwracać się w razie poczucia zagrożenia. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wychowanków, którzy do pedagogów koordynujących prelekcje zgłosili potrzebę uczestniczenia w tego typu zajęciach w przyszłym roku szkolnym. Pomysłowość prowadzących zapewne miała duże znaczenie w zjednaniu sobie słuchaczy. My jesteśmy na tak

klasy 6

       Jesteśmy już po przeprowadzeniu zajęć warsztatowych z psychologiem 
z Centrum Działań Profilaktycznych z miejscowości Gdów z zakresu profilaktyki uzależnień. Uczniowie klas szóstych uczestniczyli w zajęciach przybliżających problem uzależnień od nikotyny, marihuany oraz dopalaczy. Pedagodzy szkolni koordynujący zajęcia na terenie naszej placówki wiedzą, jak istotne jest uwrażliwianie uczniów na tak ważne zagadnienia związane z mechanizmem nałogu, konsekwencjami oraz powodami kontaktu z omawianymi środkami. Maksymalnie więc wykorzystują czas, który pozostał szóstoklasistom (już niedługo absolwentom) na fachowe przekazanie informacji.

20160531_10040220160531_11533220160608_080515 20160531_100422 (1) 20160531_100112 (1) 20160531_100112 20160531_100347 20160531_10035420160609_08115020160609_131958 20160609_132005 20160609_081158 20160609_110359 20160609_110405 20160609_110411 20160609_110418 20160609_131955

20160531_11524920160531_115429
Zaangażowanie i aktywność obecnych na zajęciach wychowanków potwierdza trafność w doborze omówionych zagadnień.

Not.: G.Mioduszewska

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates