Profilaktyka w naszej szkole skierowana do klas czwartych.

 

W maju 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Płońsku przy ul. Wieczorków 30 odbyły się zajęcia profilaktyczne w klasach czwartych. Zajęcia były realizowane przy współpracy z Punktem Profilaktyki i Uzależnień w Płońsku .Koordynatorem zajęć. na terenie szkoły była pedagog Grażyna Mioduszewska. Realizatorem zajęć był Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa. Odbyło się 7 edycji zajęć wykładowo-warsztatowych , W każdej z klas czwartych odbyły się te zajęcia.

Zajęcia były prowadzone na temat:

  • Zgrana klasa, potrafię rozwiązywać konflikty

Odbiorcami programu byli uczniowie klas IV

Realizatorką programu była mgr Katarzyna Banasiak- pedagog, specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Profilaktyki Uzależnień.

Przełom dziesiątego i jedenastego roku życia, to okres rozwoju dziecka nacechowany z jednej strony egocentryzmem, ale już i duża dozą tolerancji, wyrozumiałości i życzliwości w stosunku do innych.

Dzieci w tym wieku są pogodne, pełne dobrej woli, chętne do współpracy, ale też często zachowują się niestosownie, dlatego ten wiek jest dobrym okresem do przekazania informacji, które mogą posłużyć w rozwiązaniu wielu problemów wynikających z okresu dorastania. Jest to też dobry moment do przekazania wiedzy na temat rozwiązywania konfliktów i komunikacji interpersonalnej. Wiedza zdobyta podczas realizacji programów „Zgrana klasa i Rozwiązywanie konfliktów” pomoże uczniom w podejmowaniu decyzji już nie tak spontanicznych i powodowanych emocjami, ale opartych na rzetelnej informacji i doświadczeniu, dając młodym ludziom czas na zastanowienie się i rozważenie wszystkich możliwości „za i przeciw” umożliwiając doświadczenie odpowiedzialności za dokonywane wybory.

Głównym celem zajęć „Zgrana klasa, potrafię rozwiązywać konflikty” było poznanie czynników, zachowań ułatwiających porozumiewanie się i kształtowanie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się z innymi, a także uświadomienie roli aktywnego słuchania w komunikacji.

Celem zajęć było także nabycie umiejętności prawidłowego porozumiewania się poprzez poznanie zasad i elementów konstruktywnego ich rozwiązywania, jak również pomoc uczniom w zrozumieniu ich własnych emocji i emocji innych.

W czasie zajęć uświadamiano uczniom, że nieumiejętność prawidłowego rozwiązywania nieporozumień prowadzić może do trudnych sytuacji życiowych.

Podczas realizacji zajęć wykorzystano następujące metody:

  • dyskusję kontrolowaną

  • pracę w grupach

  • pracę w parach

  • mini wykład

  • dramę

  • film edukacyjny

Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach warsztatowych bardzo chętnie podejmowali zaproponowaną tematykę zajęć i bardzo chętnie współpracowali. Uznali, że tego typu zajęcia są bardzo ciekawe i zastosują wiele treści zdobytych na zajęciach w życiu codziennym.

W dużej mierze działania profilaktyczne skupiają się na tworzeniu wspierającego, przyjaznego klimatu, który pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i poczucie wartości.

Cytując Gerarda Edward’a

Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności do radzenia sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach życiowych.”

20160518_131620 20160518_131802 20160518_145112 20160518_145542 20160518_145902 20160518_081538 20160518_102740 20160518_102806 20160518_102825 20160518_130454 20160518_130919 20160518_131318

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates