Tydzień Bibliotek ‚2016 – XIII edycja

Hasło przewodnie tegorocznego programu:

Biblioteka inspiruje”

       W dniach 8-15 maja 2016 r. w bibliotekach całej Polski odbyła się kolejna edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Hasło Tygodnia Bibliotek ‚2016 brzmi:
„Biblioteka inspiruje”

A jak świętowaliśmy „Tydzień Bibliotek”
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Płońsku?

        Jak co roku, również i w tym roku szkolnym nasze Biblioteki Szkolne , mieszczące się w dwóch budynkach: „A” i „B” – włączyły się do w/w programu. W ramach „Tygodnia Bibliotek” – bibliotekarze starali się „zainspirować” wszystkich uczniów naszej szkoły do czytania, zarówno odpowiedniej literatury, jak i czasopism dla dzieci i młodzieży.

       W sposób bezpośredni, inspirowałyśmy czytelników podczas  lekcji bibliotecznych oraz indywidualnego kontaktu z czytelnikami w zakresie: prezentowania uczniom nowości czytelniczych naszej biblioteki, a także podpowiadania im ciekawych pozycji książkowych spośród „starych tytułów”, które – jako klasyka – inspirowały kiedyś do czytania również wcześniejsze pokolenia. Wiedząc, że jedną z najskuteczniejszych metod zachęcających do przeczytania jakiejś książki jest słowna recenzja lub bezpośredni kontakt z tekstem, bibliotekarze często podejmowali to zadanie, czytając uczniom fragmenty wybranych książek.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

     Zachęcałyśmy także do czytania wartościowych czasopism dla dzieci i młodzieży.

DSC09117 DSC09119

       Inspiracją do czytania mogą być także wykonane samodzielnie zakładki do książek.

DSC09214 DSC09221

          Starałyśmy się również „inspirować uczniów do czytania”w sposób pośredni, poprzez plakaty, wystawki literackie i ścienne gazetki biblioteczne.

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

      Ponadto, w tych dniach zorganizowałyśmy jeszcze wyjścia z uczniami do okolicznych bibliotek publicznych.

         Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku (11.05.2016r.) – wybrała się klasa I i pod opieką wychowawczyni: p.Ewy Antoszkiewicz i bibliotekarza: p.Krystyny Makowskiej. W dziale dziecięcym biblioteki, dzieci uczestniczyły w bardzo interesującej lekcji na temat: „W niezwykłym świecie książek”.

DSC09114DSC09112 DSC09113 DSC09076 DSC09078 DSC09082 DSC09085 DSC09094 DSC09109

       Bibliotekę Pedagogiczną w Płońsku natomiast (13.05.2016r.) odwiedziła klasa 5d – pod opieką wychowawczyni: p.Renaty Jakubowskiej oraz pań bibliotekarek: p.Iwony Milewskiej oraz p.Małgorzaty Morawskiej. Niezwykle ciekawa lekcja biblioteczna pod hasłem: „Biblioteka inspiruje” – z pewnością zainspirowała do nowych działań zarówno uczniów jak i nauczycieli.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

            W ramach tegorocznego „Tygodnia bibliotek” – oprócz działań bibliotecznych z udziałem uczniów – bibliotekarze naszej biblioteki szkolnej podejmowali działania mające na celu podniesienie swoich kompetencji i poszerzenie wiedzy zawodowej. W tym zakresie bibliotekarze na bieżąco śledzą fachową literaturę, prasę oraz odpowiednie strony www. Również w tym tygodniu (w piątek) Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zorganizowała spotkanie dla nauczycieli bibliotekarzy współpracujących w ramach „sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych powiatu płońskiego”. Z naszej szkoły uczestniczyły w nim: p.I.Milewska oraz p.M.Morawska.

5-biblioteki-7

Spotkanie było poświęcone projektowi „Książki naszych marzeń”.

Nauczyciele Biblioteki SP2 w Płońsku:
p.Iwona Milewska, 
p.Małgorzata Morawska, 
p.Krystyna Makowska.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates