WYRÓŻNIENIE RZECZNIKA PRAW DZIECKA dla SP2 w Płońsku!

Nasza szkoła otrzymała niezwykłe WYRÓŻNIENIE!

       Rzecznik Praw Dziecka – p. Marek Michalak przysłał do nas list oraz piękne podziękowanie za zorganizowanie obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, które miało miejsce dnia 20 listopada 2015r.!

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka został ustanowiony 7 listopada 2014 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i po raz pierwszy był on obchodzony 20 listopada 2014 roku. Data ta wpisała się na stałe w kalendarz uroczystości tych wszystkich, którym na sercu leży dobro, spokój i bezpieczeństwo małoletnich. Zamierzeniem Rzecznika Praw Dziecka było upowszechnienie świadomości praw dzieci zarówno wśród nich samych, ale też wśród dorosłych, w tym rodziców. Dlatego też wyszedł on z inicjatywą zaangażowania się w obchody kolejnego ODPD jak największej liczby przedszkoli, szkół i placówek wychowawczych. Bodźcem do wykazania się pomysłowością świętowania tego dnia było zachęcenie placówek do rywalizacji w podjęciu najciekawszych inicjatyw służących rozpropagowaniu praw dzieci.

Inicjatywa Rzecznika spotkała się z dużym zainteresowaniem, również i naszej szkoły czyli SP nr 2 w Płońsku. Podjęliśmy wiele działań mających na celu zapoznanie wszystkich uczniów z ich prawami, uświadomienie im, gdzie w trudnych sytuacjach mogą szukać pomocy, a przy okazji zapewnienie im możliwości wykazania się własną inicjatywą i pomysłowością. Dzieci wykonywały więc plakaty o swoich prawach, brały udział w spotkaniach z pracownikami Sądu Rejonowego w Płońsku, z Rzecznikiem Praw Dziecka, uczestniczyły w pogadankach i dyskusjach. Zwieńczeniem całości działań były dwa uroczyste apele (dla kl.0-3 i kl.4-6), które odbyły się 20 listopada czyli w Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Złożyły się na nie występy artystyczne, konkurs znajomości praw dzieci, prezentacja ze spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka w jego biurze oraz wywiad z kuratorem sądowym.

Następnie sporządziliśmy szczegółowe sprawozdanie z naszych działań i przesłaliśmy je do Rzecznika Praw Dziecka. Ku naszej radości znaleźliśmy się wśród 52 placówek wyróżnionych przez Rzecznika, który w uzasadnieniu wyróżnienia podaje : „za dotarcie z wiedzą o prawach dziecka do wszystkich 1299 dzieci uczących się w 49 oddziałach klasowych!”Wyróżnienie cieszy tym bardziej, że w inicjatywie wzięło udział kilkaset przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych placówek wychowawczych, przy czym nie wybrano zwycięzców 1, 2 i 3 miejsca. Jak zaznaczył Rzecznik : „ To nie był konkurs, ale wszyscy którzy podjęli się trudu organizacji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka mogą uznać się za zwycięzców. Jestem przekonany, że każda próba międzypokoleniowego dialogu o prawach dziecka jest korzyścią dla całej społeczności szkolnej”.

Informacja o wyróżnieniu dotarła do nas pocztą mailową, a teraz czekamy na obiecany dyplom oraz pakiety informacyjno- edukacyjne poświęcone prawom dzieci.

Koordynatorzy akcji

 

 

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates