Wypłaty stypendium socjalnego.

W dniach 16 – 18 grudnia odbędą się wypłaty stypendium socjalnego na konta rodziców, którym zostało przyznane to świadczenie.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates