Warsztaty profilaktyczne – w klasach piątych

 

Dwugodzinne zajęcia profilaktyczne odbyły się w klasach 5-ych (w każdej z klas oddzielnie),

Warsztaty dotyczyły aktualnych problemów z jakimi stykają się dzieci na tym etapie rozwoju. Koordynatorem zajęć na teranie szkoły był pedagog szkolny Grażyna Mioduszewska, prowadzili je pracownicy firmy Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki. Na zajęciach uczniowie zdobyli umiejętności dotyczące sposobów rozwiązywania nieporozumień, wskazano dzieciom konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów. Prowadzący motywował uczniów do dbania o atmosferę w klasie. Ponadto uwrażliwiono uczniów na zagrożenia jakie stanowią dopalacze i inne substancje psychoaktywne. Zajęcia spotkały się z aprobatą ze strony uczniów, którzy aktywnie w nich uczestniczyli. Uczniowie ocenili je jako wartościowe i bardzo przydatne.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates