Finał powiatowego konkursu plastycznego „JESTEŚMY SOBIE POTRZEBNI – integracja w oczach dziecka”

„TACY SAMI”

 W piątek, 4 grudnia 2015r. w Sali Kina w Płońsku, podczas Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, odbył się Finał powiatowego konkursu plastycznego „JESTEŚMY SOBIE POTRZEBNI – integracja w oczach dziecka”.

      Organizatorem uroczystości oraz konkursu był Zespół Szkół Nr 3 w Płońsku. Celem konkursu była popularyzacja integracji społecznej zdrowych i niepełnosprawnych dzieci. Na konkurs wpłynęło 190 prac. Komisja konkursowa oceniła prace w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród laureatów znalazła się również spora grupa uczniów z naszej Szkoły!

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

A oto wyniki konkursowe uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku:

W kategorii klas 1-3:

I Miejsce zajęła Patrycja Lis kl. 3b.

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

II Miejsce natomiast zajęła Ewelina Rasińska kl.1c.

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

Wyróżnienie w tej kategorii wiekowej otrzymali:

Iga Osial kl. 1a:

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

Wiktoria Falencka kl. 1d:

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

oraz Kajetan Rachobiński kl. 3f:

  SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

W kategorii klas 4-6:

II Miejsce zajęła Aleksandra Tobolska kl. 5c:

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

III miejsce natomiast zdobył Michał Brzeziński z kl. 4a:

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

Wyróżnienie w powyższej kategorii kategorii otrzymali:

Weronika Raćkowska z kl. 4c:

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

oraz Adam Zakrzwski z kl. 4d:

 SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC     Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i bardzo interesujące nagrody.

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

     Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu została poprzedzona częścią oficjalną -składającą się z przemówień zaproszonych gości oraz częścią artystyczną – w wykonaniu uczniów z różnych szkół. W tym roku myślą przewodnią lokalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych jest wymowne hasło: „Tacy sami”.

 SAMSUNG CSC

          Na uroczystość przybyło wielu zacnych gości, m.inn.:

p.Anna Domińska-Kierska – wice Starosta Powiatu Płońskiego, p.Filip Przedpełski – w zastępstwie p. Burmistrza Miasta Płońska, p.Aleksander Jarosławski – Wójt Gminy Płońsk, p.Elżbieta Wiśniewska – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, p.Paweł Dychto – Naczelnik Wydziału Oświaty, Ks.Kanonik Zbigniew Sajewski – Proboszcz parafii Św. M.M.Kolbe w Płońsku, p.Agnieszka Piekarz – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, p.Jarosław Chyliński – Dyrektor Powiatowej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku oraz liczni Dyrektorzy Szkół Podstawowych terenu powiatu płońskiego, wśród których była też oczywiście Dyrektor naszej szkoły – p. Bożena Dzitowska.

 SAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

        Część oficjalną rozpoczął organizator całej uroczystości – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 – p. Jacek Kostrzewa, który serdecznie powitał wszystkich gości i wygłosił krótkie przemówienie. Mówił m.inn.: „…Chcemy pokazać społeczności naszego miasta, że niepełnosprawność nie zamyka drzwi na świat, lecz może stać się siłą napędową do realizowania własnych celów życiowych…”

SAMSUNG CSC

      Ponadto głos zabrali: w-ce Starosta p.A.Domańska-Kierska,  z ramienia p. Burmistrza – p.F.Przedpełski, dyr. MCK P. p.E.Wiśniewska i ks. proboszcz Z.Sajewski.

W części artystycznej wystąpili:

– Uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej w Płońsku – Zespół wokalno-instrumentalny pod kier. Dyr. p. M. Wrzesińskiego oraz p. A. Izydorczaka;

SAMSUNG CSC

– Uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 – Zespół taneczny pod kierunkiem p. E. Gizińskiej oraz soliści – laureaci konkursów wokalnych;

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

– oraz Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku – Zespół wokalno-instrumentalny pod kierunkiem p. R. Szymańskiego.

SAMSUNG CSC

      Po uroczystości organizatorzy zaprosili wszystkich gości i laureatów na smaczny poczęstunek.

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

 Not./Foto.: Małgorzata Morawska

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates