Uczniowie klas IV – VI spotkali się z przedstawicielami policji.

W październiku uczniowie z klas IV – VI spotkali się z przedstawicielami policji. Spotkania te odbyły się w każdej klas, cykl spotkań koordynowała pedagog Grażyna Mioduszewska. Funkcjonariusze z wydziału dla nieletnich w bardzo interesujący sposób przekazywali informacje na temat konieczności przestrzegania prawa, motywowali uczniów do respektowania obowiązujących norm i zasad społecznych. Uwrażliwiali dzieci na różne zagrożenia, jednym z nich są dopalacze. Policjanci ukazali konsekwencje zażywania tych szkodliwych dla zdrowia substancji. W czasie spotkań dzieci miały możliwość zadawania pytań, pytania dotyczyły między innymi tego czym zajmuje się policja, odpowiedzialności prawnej nieletnich.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates