Wyprawka szkolna

 

Wnioski należy złożyć do 7 września 2015 roku w gabinecie pedagoga szkolnego. Wnioski są dostępne w gabinecie pedagoga szkolnego lub na stronie internetowej szkoły (www.sp2.plonsk.pl) w zakładce do pobrania. Wyprawka szkolna dotyczy uczniów klas III i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z klas III, V i VI.

Są 3 rodzaje wniosków:

  • Dotyczący uczniów klas III z kryterium dochodowym ( nie przekraczającym 574 zł netto na osobę). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za rok 2013.
  • Dotyczący uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z klas III, V i VI wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną ( bez względu na dochód)
  • Dotyczący uczniów klas III, gdzie dochód przekracza 574 zł na osobę a rodzina ma trudną sytuację materialno – bytową ( limit miejsc – 8).

Do każdego z wniosków należy dołączyć fakturę na zakup podręczników n kwotę: 225 zł w przypadku klasy III, 325 zł w przypadku klas V i VI.

Składając wniosek należy podać numer konta bankowego, na które zostaną przelane świadczenia.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates