Bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera w naszej szkole

Dnia 29 września odbył się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Płońsku apel przypominający uczniom zasady prawidłowego funkcjonowania w szkole.

Apel prowadziła Pani dyrektor Bożena Dzitowska, która uświadomiła uczniom, że wszelkie działania szkoły mają zawsze na celu zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa Pani dyrektor uwrażliwiła na bezpieczne zachowanie się w czasie przerw lekcyjnych.

Zwróciła również uwagę na przestrzeganie obowiązujących zasad zachowania się na stołówce, w szatniach. Przypomniała o obowiązującym zakzie dla uczniów opuszczania terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Zwrócono uwagę na to,żeby nie używać telefonów komórkowych w czasie lekcji i przerw. Uczniowie mogą korzystać z telefonów jedynie w szczególnych przypadkach za pozwoleniem nauczyciela.

Następnie pedagog szkolny p. Grażyna Mioduszewska przypomniała uczniom w jaki sposób na terenie szkoły rozwiązywane są różnego rodzaju problemy z jakimi spotykają się uczniowie. Zwróciła uwagę do kogo uczniowie powinni zwracać się w trudnych sytuacjach. Pani pedagog zachęciła uczniów do udziału w konkursie MEN na temat szkodliwości dopalaczy.

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC  SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

 

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates