UWAGA !!!

 

Każda legitymacja szkolna, powinna zawierać wpisany PESEL właściciela dokumentu. Wobec powyższego wszyscy uczniowie powinni w miarę potrzeb, zgłaszać się do sekretariatu szkoły w celu uzupełnienia zapisu
w legitymacji.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates