NAJLEPSI UCZNIOWIE SP2 w Płońsku w roku szkolnym 2014/2015

Dnia 3 czerwca 2015 r., najlepsi uczniowie SP2 w Płońsku uczestniczyli w dorocznej uroczystości zorganizowanej przez płońskie TPD. Uroczystość odbyła się w Klubie Osiedlowym „Plastuś”. Podczas niej dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy wraz z nagrodami książkowymi.

SAMSUNG CSC

Foto: M.Morawska

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates