W grudniu 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Płońsku przy ul. Wieczorków 30, pedagodzy szkolni zorganizowali i koordynowali zajęcia profilaktyczne. Realizowane były one przez firmę Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa. Odbyło się 12 edycji zajęć wykładowo-warsztatowych we wszystkich klasach czwartych i piątych.

Zajęcia były prowadzone na temat:

 • Zgrana klasa

 • Asertywność-umiem mówić nie

Realizatorką programu była mgr Katarzyna Banasiak- pedagog, specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Profilaktyki Uzależnień, kierownik Placówki Wsparcia Dziennego

zdjęcie2102  zdjęcie2039

Wiedza zdobyta podczas realizacji programów „Zgrana klasa” i ” Asertywność- umiem mówić nie” pomoże uczniom w podejmowaniu decyzji już nie tak spontanicznych i powodowanych emocjami, ale opartych na rzetelnej informacji i doświadczeniu, dając młodym ludziom czas na zastanowienie się i rozważenie wszystkich możliwości „za i przeciw” umożliwiając doświadczenie odpowiedzialności za dokonywane wybory.

Głównym celem zajęć „Zgrana klasa” było poznanie czynników, zachowań ułatwiających porozumiewanie się i kształtowanie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się z innymi, a także uświadomienie roli aktywnego słuchania w komunikacji. W trakcie zajęć uczniowie zastanawiali się jakie cechy powinni posiadać uczniowie, by stanowić zespół zgranych i rozumiejących się doskonale osób. W tym ćwiczeniu uczniowie pracowali metodą burzy mózgów, która pozwoliła im na podawanie różnych skojarzeń i rozwiązań, które niesie wyobraźnia i chwilowy błysk natchnienia. Do najczęściej pojawiających się skojarzeń zaliczyć należy:

 • akceptują siebie

 • szanują nauczyciela

 • przestrzegają zasad

 • są tolerancyjni

 • słuchają innych

 • nie dokuczają

 • stają w obronie słabszych

 • nie odrzucają innych

 • współpracują ze sobą

Podczas tych zajęć uczniowie dowiedzieli się także o tym, że:

 • hałas

 • agresja wobec słabszych

 • przeszkadzanie na lekcjach

 • niechęć wobec siebie

 • używanie wulgarnych słów

 • niewłaściwe zachowanie niektórych uczniów czy branie złego przykładu z innych może wpłynąć na zaburzenie ładu i porządku w klasie.

Uczniowie doszli do wniosku, że takie zachowanie przyczynia się do ponoszenia strat w postaci uwag i nieodpowiednich ocen. Podczas realizacji tego warsztatu uczniowie uczyli się także jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami poprzez poznanie zasad i elementów konstruktywnego ich rozwiązywania.

Głównym celem zajęć „Asertywność- umiem mówić nie” było przede wszystkim poznanie asertywnego sposobu wyrażania własnego zdania, wyrażania próśb, jak również nauka mówienia „nie”. Podczas warsztatów uczniowie pogłębiali swoje umiejętności radzenia sobie z krytyką i atakiem.

Jednym z elementów zajęć była praca metodą burzy mózgów, Uczestnicy podzieleni na kilka czteroosobowych grup na kartkach wypisywali, co im się kojarzy ze słowem asertywność:

 • mówienie nie

 • rozwaga

 • wyrażanie własnego zdania nie urażając innych

 • odwaga

 • STOP- zatrzymaj się

 • pomysłowość

 • własne zdanie

 • kulturalna odmowa

 • nie bycie naiwnym

 • pozostanie przy swoim zdaniu

 • utrzymanie własnego zdania

 • odpowiedzialność

 • nie uleganie

Po zebraniu informacji i uporządkowaniu jej została podana definicja, która pomogła uczniom w przygotowanie scenek umożliwiających ćwiczenie umiejętności asertywności.

zdjęcie2029    zdjęcie2055

Podczas tych warsztatów uczniowie zastanawiali się także dlaczego warto się uczyć. Do unikatowych skojarzeń zaliczyć należy:

 • można będzie w przyszłości utrzymać rodzinę

 • można pomagać słabszym

 • rodzice będą dumni

 • żeby ludzie nas szanowali

 • poprawić samoocenę

 • nauka przyda się w przyszłości

 • żeby mieć szczęśliwą i kochająca rodzinę

 • żeby mieć lepszy start w życiu

 • żeby radzić sobie w życiu

 • żeby umieć nauczyć dzieci posłuszeństwa

 • być radością i dumą rodziców

W trakcie tych zajęć przeprowadzony został anonimowy test, którego celem było zbadanie, czy uczniowie potrafią się uczyć? W teście wzięło udział łącznie 116 uczniów. Z interpretacji testu wynika, że ponad 3/4 badanych uczniów zna zasady uczenia się i potrafi je zastosować w życiu. Dzięki temu uczniowie sprawnie przyswajają wiadomości i nauka może się stać dla nich fascynującą przygodą. Około 1/3 uczniów mogłaby osiągać lepsze wyniki w nauce, gdyby byli bardziej systematyczni, lepiej słuchali na lekcjach i byli bardziej uporządkowani. Kilku uczniów nie ma niestety czym sie pochwalić. Powinni włożyć więcej wysiłku i chęci w odrabianie lekcji i nie powinni zniechęcać się trudnościami.

Celem obu warsztatów profilaktycznych była także pomoc uczniom w zrozumieniu ich własnych emocji i emocji innych. Zadaniem prowadzącej było uświadomienie uczniom, że konflikty nie rozwiązują problemu, a nieumiejętność ich rozwiązania prowadzić może do nieodwracalnych zmian jakie mogą zajść w psychice młodego człowieka

Zajęcia były prowadzone w formie warsztatowej z aktywnym udziałem uczniów. Byli oni zapraszani do doświadczania sytuacji i praktycznego ćwiczenia proponowanych umiejętności.

Podczas realizacji zajęć wykorzystano następujące metody:

 • dyskusję kontrolowaną na forum

 • krótkie wykłady wprowadzające do ćwiczeń

 • pracę w grupach

 • burzę mózgów

 • pracę w parach

 • mini wykład

 • dramę

 • test anonimowy

 • film edukacyjny

Warsztaty były z pewnością dla wszystkich jego uczestników ważnym doświadczeniem. Wszyscy mieli możliwość zapoznania się z różnymi technikami, które mogą wykorzystywać po to, aby łatwiej było im się komunikować ze sobą nawzajem. Mieli możliwość przećwiczyć w scenkach trudne dla siebie rozmowy, sytuacje, zmierzyć się z emocjami, jakie się pojawiały w trakcie odgrywania scenek.

Uczniowie podczas warsztatów z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach, jednak najwięcej zaangażowania i emocji wywoływały scenki – sytuacje do odegrania, w których uczniowie chcieli sprawdzić się podczas przeprowadzanych warsztatów.

Z uzyskanych informacji zwrotnych w trakcie trwania warsztatów wynikało iż powyższe scenki, były dla uczestników bardzo uczącym i pozytywnym doświadczeniem

Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach warsztatowych bardzo chętnie weszli w tematykę zajęć i bardzo chętnie współpracowali. Uznali, że tego typu zajęcia są bardzo ciekawe i warto byłoby je kontynuować ( z wypowiedziami uczniów na temat zajęć można zapoznać się z ewaluacji)

W dużej mierze działania profilaktyczne skupiają się na tworzeniu wspierającego, przyjaznego klimatu, który pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i poczucie wartości.

Cytując Gerarda Edward’a

Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności do radzenia sobie

w potencjalnie trudnych sytuacjach życiowych.”

zdjęcie2031

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates